Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Vacature standplaatsen Grootjeskermis

Vacature standplaatsen Grootjeskermis

Het gemeentebestuur heeft 2 vacatures voor een kermisattractie op Grootjeskermis te Hoevenen. De gezochte kermisaannemers moeten reageren uiterlijk op 31 januari 2019 voor 12u00.

Bericht in toepassing van artikel 13 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie volgens het gemeentelijk markt- en kermisreglement Stabroek, goedgekeurd d.d. 27/11/2017.

 

Voor Grootjeskermis Hoevenen, die doorgaat van dinsdag 9/4/2019 tot en met woensdag 16/4/2019 in Hoevenen zoekt de gemeente Stabroek:

 

- 1 Schietkraam, wagen is maximum 9m 

 

- 1 Eendjesspel, wagen is maximum 7m

 

Nuttige technische specificaties:

 • De attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Na opstelling van de attractie moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door een onafhankelijk organisme, zoals in het KB vermeld.
 • Situering van de standplaats: beschikbare ruimte tussen autoscooters en frituur 21 meter.
 • Wijze en duur van toewijzing: abonnement.

 

De prijs en desgevallend de modaliteiten tot herziening: te betalen voor de aanvang van de kermis, standgeld 2,50 euro per meter, volgens het retributiereglement.

 

De voorwaarden inzake het verkrijgen van de standplaats en de criteria inzake toewijzing:

 • De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in art. 15 van het KB van 24.09.2006 en artikel 57 van het markt- en kermisreglement.
 • Aard van de attractie.
 • Technische specificaties van de attractie.
 • De graad van veiligheid.
 • De aantrekkingskracht van de attractie.
 • De deskundigheid van de uitbater en zijn aangestelden.
 • Nuttige ervaring.
 • De ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
 • De diversiteit van de inrichtingen.

 

Schriftelijke kandidaturen moeten gericht worden aan:

College van Burgemeester en Schepenen te Stabroek

T.a.v. Sandra Degenaers

Dorpsstraat 99

2940 Stabroek

 

Verplichte bijlagen:

1. Afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006.

2. Alle nuttige informatie en documentatie over de attractie.

3. Verzekeringspolis, in functie van de uitbating van de attractie.

 

De kandidaturen moeten uiterlijk tegen 31 januari om 12u00 worden ingediend.

 

De termijn van de bekendmaking van de toewijzing: binnen 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum.

AANVERWANTE INFO


Zoeken