Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Verkaveling Schoem

De gemeente zal in samenwerking met Igean binnenkort de verkoop van de kavels in de verkaveling SCHOEM opstarten. Heb je interesse in een perceel, dan kan je hiervoor inschrijven.

Het project Schoem omvat:

-  Uitbreiding wegen: weg- en rioleringswerken tussen Kerkstraat en E. De Beuckelaerlaan.

-  Aanleg van park en groenelementen.

-  13 private kavels eengezinswoningen.

-  3 of 4 meergezinswoningen (of urban villages) met telkens +/- 10 appartementen.

-  Ontmoetings- of gemeenschapsvoorziening (met +/- 40 bejaardenflats, bibliotheek, dienstencentrum en kinderopvang).

Dit is uiteraard een project over meerdere jaren. De weg- en rioleringswerken starten in augustus, na de bouwvakantie.

 

De voorwaarden en de prijzen de private kavels moeten nog worden vastgelegd. Mogelijke geïnteresseerden voor een kavel kunnen zich alvast melden op de IGEAN-website. Zij krijgen dan ten gepaste tijde de nodige informatie bezorgd.

Ga hiervoor naar de website van Igean.

info avond kavels schoem

 

De uitvoering van het wegtracé, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april ll.

 

weg- en riolerinswerken schoem

AANVERWANTE INFO


Zoeken