Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Werken Laageind/Dorpsstraat

Werken Laageind/Dorpsstraat

Nieuwe stand van zaken heraanleg Dorpsstraat en Laageind (gewestweg N111). Nutswerken in september. Rioleringswerken vanaf februari 2020.

Bewoners Dorpsstraat/Laageind verzocht om opstallen te verwijderen

Bij de meeste bewoners is de voortuinstrook onteigend in functie van de nieuwe weg en fietspaden.

Zopas is een landmeter gestart om de nieuwe rooilijn (grens tussen het openbaar en privaat domein) uit te zetten.

De bewoners worden gevraagd om hun opstallen (constructies zoals muurtjes, hekken, brievenbussen, ..., of aanplantingen) te verwijderen van het nieuw uitgezet openbaar domein en dit tegen 1 september 2019.

Nadien zullen de opstallen kosteloos verwijderd worden door de aannemer. In dat geval kan het verwijderde materiaal niet meer gerecupereerd worden. De aannemer zal de verhardingen van de opritten opbreken en heraanleggen bij de afwerking van de wegenwerken.

 

Nutswerken starten in september

Begin september gaat uiteindelijk de eerste schop in de grond. De aannemer start dan met het vrijmaken of bouwrijp maken van de bermen langs de N111 vanaf de brug over de A12 tot net voorbij het kruispunt  met de Abtsdreef.

Eerst is de zuidkant aan de beurt (oneven huisnummers, dit is de kant van bijv. Pito of de mouterij), daarna de noordkant (even huisnummers, kant van het rusthuis, Vluchtheuvel).

Het terrein bouwrijp maken is nodig zodat de nutsmaatschappijen eind september de verplaatsingswerken van de nutsleidingen vanaf de brug tot en met het kruispunt Abtsdreef kunnen aanvatten. Ook de nutsmaatschappijen starten aan de zuidkant (oneven huisnummers) en gaan vervolgens aan de noordkant (even huisnummers) verder.

Zowel tijdens het bouwrijp maken als tijdens de nutswerken kan verkeer op de N111 in beide richtingen langs de werken blijven rijden.

 

Infosessie voor de start van de werken

De bewoners van het traject worden nog uitgenodigd op een infosessie. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod.
Zit je ondertussen nog met vragen? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via de website van het agentschap, ga naar de inschrijvingsmodule

 

De N111 snijdt dwars door het dorpscentrum van Stabroek en is vooral gericht op autoverkeer. De heraanleg zal leiden tot nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg en die zullen meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de nieuwe situatie veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Tenslotte worden ook de belangrijkste kruispunten aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen er voor een veiligere verkeerssituatie. Dit alles gaat gepaard met het vernieuwen en omvormen van het rioleringssysteem van een gemengd systeem naar een gescheiden rioleringsstelsel (apart afvoer van afval- en regenwater). 


AANVERWANTE INFO


Zoeken