Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen

Info over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 voor niet-Belgen.

Stemmen bij volmacht - hoe werkt dat?

 

Stemrecht voor niet-Belgen

U bezit een andere nationaliteit dan de Belgische maar u wil toch deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 ?

Dat kan !

Vul een aanvraagformulier in om u als kiezer te laten registreren. Link naar de aanvraagformulieren of u komt langs op het gemeentehuis, dienst bevolking.

Deze info is ook beschikbaar op de website http://www.vlaanderenkiest.be/.

 

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

 

Niet-Belgen van de Europese Unie

Voorwaarden :

- Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018.

- Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Stabroek.

- Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten.

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Niet-Belgen vanbuiten de Europese Unie

Voorwaarden :

- Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018.

- Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Stabroek.

- Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten.

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

- Op het moment van de indiening van de aanvraag, 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

- Bij indiening van de aanvraag, een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten, van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

 

Het aanvraagformulier en de verklaring van verbintenis moet ingevuld en ondertekend binnengebracht worden op de dienst bevolking, Dorpsstraat 99, 1ste verdieping.

Op de website http://www.ikstemook.be/ vindt u ook alle informatie terug.

 

Bent u als niet-Belg reeds erkend als kiezer ?Als u zich bij eerdere verkiezingen reeds liet registreren als kiezer, dan blijft dit onveranderd zolang u aan de kiesvoorwaarden voldoet. U zal dus automatisch een oproeping ontvangen.Wenst u als niet-Belg geen kiezer meer te zijn, dan kan u dit schriftelijk verklaren aan het gemeentebestuur, ten laatste op 31 juli 2018. Uitschrijving als kiezer is niet mogelijk in de periode tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018.

 

 

Mijn oproepingsbrief verloren/niet ontvangen. Wat moet ik doen?

U moet stemmen in de gemeente waar u ten laatste op 1 augustus 2018 bent gedomicilieerd. Die gemeente moet uw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als u na 1 augustus bent verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

Hebt u nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen op 4 oktober 2018 of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen

· bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente, u  kunt er tot vrijdagvoormiddag 12 oktober  terecht voor een duplicaat.

· enkel indien u volmachtdrager bent, kan u op de dag van de verkiezingen zelf een duplicaat bekomen in de refter van de middelbare school GO, Geelvinckstraat 15 te Stabroek (Bij Anja Broeckhoven of Monique Staessens).

- indien u geen volmachtdrager bent, kan u gaan kiezen zonder oproepingsbrief.

Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.

 

Ik heb geen oproepingsbrief en geen duplicaat op de dag van de verkiezingen. Wat moet ik doen?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Een kiezer, die tevens volmachtdrager is, dient steeds in het bezit te zijn van zijn oproepingsbrief (of duplicaat ervan) en de oproepingsbrief van de volmachtgever (of duplicaat ervan).

 

Ik heb op de dag van de verkiezingen mijn identiteitskaart verloren. Wat moet ik doen?

Bij verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Die geeft u dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dat identiteitsdocument kunt u vervolgens gebruiken om te stemmen. (Op zaterdag en zondag kan u terecht bij de politie van Kapellen).

 

 

Onze stemlokalen

Stemafdeling

Adres

STABROEK-001

Zaal Moorland - Sportweg - 2940 Stabroek

STABROEK-002

Zaal Moorland - Sportweg - 2940 Stabroek

STABROEK-003

Gemeenschapsschool - eetzaal - Geelvinckstraat 15 - 2940 Stabroek

STABROEK-004

Gemeenschapsschool - eetzaal - Geelvinckstraat 15 - 2940 Stabroek

STABROEK-005

Gemeenschapsschool - turnzaal - St. Catharinastraat 10 - 2940 Stabroek

STABROEK-006

Gemeentemagazijn - Krekelberg 30 - 2940 Stabroek

STABROEK-007

Witvenlokaal - Witvenstraat 57 - 2940 Stabroek

STABROEK-008

JOS Jeugdontmoetingscentrum - Kerkstraat 89 - 2940 Stabroek

STABROEK-009

JOS Jeugdontmoetingscentrum - Kerkstraat 89 - 2940 Stabroek

STABROEK-010

JOS Jeugdontmoetingscentrum - Kerkstraat 89 - 2940 Stabroek

STABROEK-011

Kasteel Ravenhof - Oud Broek 2 - 2940 Stabroek

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken