Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen

Info over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 voor niet-Belgen.

Stemmen bij volmacht - hoe werkt dat?

 

Stemrecht voor niet-Belgen

U bezit een andere nationaliteit dan de Belgische maar u wil toch deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 ?

Dat kan !

Vul een aanvraagformulier in om u als kiezer te laten registreren. Link naar de aanvraagformulieren of u komt langs op het gemeentehuis, dienst bevolking.

Deze info is ook beschikbaar op de website http://www.vlaanderenkiest.be/.

 

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

 

Niet-Belgen van de Europese Unie

Voorwaarden :

- Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018.

- Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Stabroek.

- Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten.

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Niet-Belgen vanbuiten de Europese Unie

Voorwaarden :

- Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018.

- Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Stabroek.

- Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten.

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

- Op het moment van de indiening van de aanvraag, 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

- Bij indiening van de aanvraag, een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten, van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

 

Het aanvraagformulier en de verklaring van verbintenis moet ingevuld en ondertekend binnengebracht worden op de dienst bevolking, Dorpsstraat 99, 1ste verdieping.

Op de website http://www.ikstemook.be/ vindt u ook alle informatie terug.

 

Bent u als niet-Belg reeds erkend als kiezer ?

Als u zich bij eerdere verkiezingen reeds liet registreren als kiezer, dan blijft dit onveranderd zolang u aan de kiesvoorwaarden voldoet. U zal dus automatisch een oproeping ontvangen.

Wenst u als niet-Belg geen kiezer meer te zijn, dan kan u dit schriftelijk verklaren aan het gemeentebestuur, ten laatste op 31 juli 2018. Uitschrijving als kiezer is niet mogelijk in de periode tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018.

 

 

Ga voor alle informatie over de lokale verkiezingen naar de homepage van Vlaanderen kiest!

AANVERWANTE INFO


Zoeken