Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Oproep kandidaatstelling woningen Parklaan

Oproep kandidaatstelling woningen Parklaan

Het gemeentebestuur van Stabroek gaat over tot de verkoop van 3 percelen bouwgrond gelegen in de Parklaan. Voor de verkoop van deze 3 loten werd op 14 december 2015 door de gemeenteraad een aangepast toewijzingsreglement goedgekeurd.

De verkoopprijs werd vastgesteld op 250 EUR/m2.

De loten die te koop worden aangeboden zijn :

LOT 2A : 309 m² (halfopen bebouwing met inpandige garage)

LOT 3 :   211 m² (gesloten bebouwing met inpandige garage)

LOT 6 :   251 m² (gesloten bebouwing met inpandige garage)

 

Kandidaat-kopers moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in het toewijzingsreglement.

Om uw inschrijving definitief te maken moet u ten laatste op 30 oktober 2018 volgende documenten binnenbrengen op het gemeentehuis, Dorpsstraat 99 (dienst urbanisatie-2de verdieping) :

-  Uitprint of kopie van de identiteitskaart van beide partners;

-  Attest van gezinssamenstelling (heb je een kaartlezer, ga naar het e-loket burgerzaken)

-  Attest van woonst (heb je een kaartlezer, ga naar het e-loket burgerzaken)

-  Kopie van het aanslagbiljet (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)

-  Indien nodig: bewijs van werken in de gemeente (wettig document van de werkgever)

-  Indien nodig: geldig attest van invaliditeit

-  Volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier

Een inschrijving wordt als niet geldig beschouwd indien één of meerdere van de gevraagde documenten ontbreken op 31 oktober 2018.

 

Na de inschrijvingsperiode worden de loten toegewezen volgens de voorwaarden en procedure vermeld in het toewijzingsreglement. De toewijzing van de loten wordt voorzien op 26 november 2018.

Na toewijzing dient de koper binnen de acht dagen het voorschot over te maken aan de gemeente Stabroek.

online inschrijven 

 

 

Infobundel

Verkavelingsplan

Stedenbouwkundige voorschriften aanvragen per mail. Mail uw verzoek.

Toewijzingsreglement kavels lokale besturen Stabroek

Inschrijvingsdocument (in te vullen en te ondertekenen en binnen te brengen samen met de andere documenten)

 

Voor meer informatie kan u terecht op het Woonloket, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.


AANVERWANTE INFO


Zoeken