Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Project Schoem

Project Schoem

De gemeente zal in samenwerking met Igean en andere partners het verkavelingsproject SCHOEM uitwerken. Info en stand van zaken vind je hier.

Informatie met betrekking tot het project Schoem.

 

Dit is uiteraard een project over meerdere jaren. Het project omvat volgende delen:


1)  Uitbreiding wegen: weg- en rioleringswerken tussen Kerkstraat en E. De Beuckelaerlaan.

De uitvoering van het wegtracé, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018. 

Deze uitbreiding is momenteel in uitvoering. De aanleg is bijna afgerond. Na de winterperiode (wellicht maart) wordt de toplaag asfalt geplaatst.

 

weg- en riolerinswerken schoem 

 

 

 

2) Aanleg van park en groenelementen

Dit zal in samenhang gebeuren met de uitvoering van de andere delen. 

 

3) Verkoop van 13 private kavels eengezinswoningen

Deze verkoop is lopende. De laatste 8 kavels worden momenteel te koop aangeboden.

Alle informatie hierover kan bekomen worden bij Igean. Ga hiervoor naar de website van Igean

 

4) Realiseren van 3 of 4 meergezinswoningen (of urban villages) met telkens +/- 10 appartementen

Voor dit deelproject wordt een partner(s) gezocht die dit project verder zal ontwikkelen.

Voor meer info hierover ga naar de website van Igean of mail naar swa.silkens@igean.be 

 

5) Realiseren van een ontmoetings- of gemeenschapsvoorziening (met +/- 40 bejaardenflats, bibliotheek, dienstencentrum en kinderopvang).

Voor de bejaardenflats zoekt de gemeente nog een partner. Verschillende mensen hebben reeds geïnformeerd naar de voorwaarden en een inschrijvingslijst, maar op dit moment is dat spijtig genoeg nog niet mogelijk.

Hier zal - zodra er meer concrete info is - verder over worden gecommuniceerd via de website en het infoblad. 

 

Alle projecten op het grondplan:

overzicht schoem 

 

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken