Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Openingsuren kleinhandel

Alle kleinhandelaars, ambachtslieden alsook ondernemingen die een activiteit uitoefenen in een vestigingseenheid of winkel aangaande de directe verkoop van producten (of desgevallend de levering van diensten) en die een rechtstreeks contact in de vestigingsplaats of winkel met het cliënteel vereisen, zijn onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt. Het leveren van diensten omvat alle prestaties die een handelsdaad of ambachtsactiviteit uitmaken, die gewoonlijk tegen vergoeding worden geleverd in de vestigingseenheid van de dienstverstrekker en die niet vallen onder de definitie van kleinhandel zoals hierboven staat omschreven.

 

De kleinhandelaars en bepaalde dienstverleners moeten dagelijks gesloten zijn:

 • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan
 • vóór 5 uur en na 20 uur, op alle andere dagen 

 

Op deze sluitingsuren zijn afwijkingen mogelijk. Op schriftelijke aanvraag kan het college van burgemeester en schepenen voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen toestaan aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente. Het bestuur kan slechts voor 15 dagen per jaar afwijkingen goedkeuren.

 

Met betrekking tot de handelsvorm zijn volgende handelaars, ambachtslieden en dienstverleners niet onderworpen aan deze wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party’s");
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

 

Ook niet onderworpen aan deze wetgeving zijn de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken