Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wekelijkse rustdag kleinhandel

Alle kleinhandelaars, ambachtslieden alsook ondernemingen die een activiteit uitoefenen in een vestigingseenheid of winkel aangaande de directe verkoop van producten (of desgevallend de levering van diensten) en die een rechtstreeks contact in de vestigingsplaats of winkel met het cliënteel vereisen, zijn onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt. Het leveren van diensten omvat alle prestaties die een handelsdaad of ambachtsactiviteit uitmaken, die gewoonlijk tegen vergoeding worden geleverd in de vestigingseenheid van de dienstverstrekker en die niet vallen onder de definitie van kleinhandel zoals hierboven staat omschreven.
 

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 05u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

 

Zondag of een andere dag?

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen.

In dat geval moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de handelaar een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het hem verboden op deze dag andere producten te verkopen dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt.

 

Eén rustdag of meerdere?

Verplicht is 1 rustdag per 7 dagen. U beslist zelf of u meer rustdagen neemt. Enkel de aankondiging van de rustdagen aan uw vestigingseenheid is verplicht. De aankondiging moet op duidelijke manier de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. De aankondiging moet buitenaf zichtbaar zijn.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken