Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ambulante handel

Wenst u een ambulante activiteit uit te oefenen, huis-aan-huisverkoop, op de openbare weg, op openbare of private markten? Oefent u een kermisactiviteit uit in het kader van de uitbating van kermisattracties of inrichtingen van kermisgastronomie? Dan dient u voorafgaandelijk te beschikken over een vergunning voor ambulante of kermisactiviteiten. Deze vergunning kan worden verkregen bij een ondernemingsloket naar keuze.

 

Hoe een leurkaart verkrijgen?

Om de leurkaart te verkrijgen doet u aanvraag bij een ondernemingsloket naar keuze en dient u:

  • het bewijs te leveren van uw kennis van het basisbeheer.
  • een bewijs voor te leggen van goed gedrag en zeden als de overwogen activiteit huis-aan-huisverkoop is.

Ambulante activiteiten die geen vergunning vergen

  • de verkoop in het kader van een "home party"
  • de occasionele verkoop door particulieren van goederen die afkomstig zijn uit hun eigen vermogen (bijv. garageverkoop)
  • de verkoop tijdens foren en salons
  • de verkoop via automaten
  • de verkoop van voedingsproducten via een ambulante winkel bij een vast cliënteel;
  • de verkoop zonder handelskenmerk en met filantropisch oogmerk. Dit type verkoop (ook gekend als tombola's en collecten) vergt, in bepaalde gevallen zoals de verkoop op de openbare weg, een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden.

AANVERWANTE INFO


Zoeken