Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Ondernemen / Markten en kermissen

Markten en kermissen

Markten

 

Wekelijkse markten

openbare markt HoevenenWij verwelkomen je op onze wekelijkse openbare markt in Hoevenen en Stabroek.

Elke dinsdag van 8u00 tot 12u00 gaat op het Frans Oomsplein te Hoevenen de wekelijkse markt door. Het is een gemengde markt. Naast levensmiddelen vind je er ook bloemen en planten, afgewerkte producten zoals beuling en hamburgers.

Sommige markthandelaars verplaatsen na de middag hun kraam naar parking hoeve Brouwers in de Dorpsstraat te Stabroek om tot 16u00 hun verkoop verder te zetten.

 

Aanvraag standplaats wekelijkse openbare markt in de gemeente Stabroek

Het gemeentebestuur richt een wekelijkse openbare markt in op dinsdag op 2 locatie (Hoevenen en Stabroek). Een standplaats op de openbare markt wordt enkel toegekend conform de voorwaarden in het marktreglement.

 

Informatie over ambulante activiteiten

Een machtiging ambulante activiteit is verplicht voor de verkoop op een markt of openbare plaats. U vraagt deze kaart aan bij een ondernemingsloket.

De markttoezicht handelt volgens het gemeentelijke marktreglement.

Er zijn verschillende marktactiviteiten mogelijk. Gelieve gebruik te maken van de nuttige formulieren:

 

Aanvraag wijziging ambulante activiteit in de gemeente Stabroek

Wijzigingen aan de uitbating van  een standplaats moeten gemeld worden.

 

Aanvraag toelating niet-commerciële ambulante handel in de gemeente Stabroek

De occasionele verkopen voor een niet-commercieel doel zijn niet onderworpen aan de wet op de ambulante activiteiten (wet art. 5, 1°). Deze verkopen voldoen wel aan de definitie ambulante activiteit maar zijn door hun specifieke aard niet onderworpen aan de voorwaarden en verplichtingen van de wet. De activiteit moet wel aangevraagd worden.

 

Aanvraag toelating ambulante handel op private plaatsen/parkings in de gemeente Stabroek

Een private plaats langs de openbare weg is een plaats die rechtstreeks aan de openbare weg grenst.

Een commerciële parking is elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak.

 

Aanvraag standplaats wekelijkse openbare markt in de gemeente Stabroek

Het gemeentebestuur richt een wekelijkse openbare markt in op dinsdag op 2 locatie (Hoevenen en Stabroek). Een standplaats op de openbare markt wordt enkel toegekend conform de voorwaarden in het marktreglement.

 

Aanvraag machtiging ambulante handel rondtrekkende wijze in de gemeente Stabroek

Ambulante activiteiten kunnen ook op rondtrekkende wijze uitgeoefend worden. Hierbij verplaatst de handelaar zich regelmatig langs een vooraf bepaald traject met verschillende verkooppunten (bijv. een ijsverkoper).

 

Tarieven plaatsrechten: retributiereglement Stabroek voor markten.

Er worden geen kortingen of terugbetalingen toegestaan.

Dezelfde tarieven zijn van toepassing op de mini-ondernemingen die een occassionele standplaats wensen.

Een occasionele markt zoals een rommelmarkt, een braderie of jaarmarkt vallen niet onder de gemeentelijke reglementering voor openbare markten, maar onder het evenementenbeleid. Hoe een evenement aanvragen?

Een standplaats op een private markt met openbaar karakter moet je aanvragen bij de organisator van deze markt (Dorpsdag Stabroek, Putse Grensfeesten, Jaarmarkt Putte Kermis, avondmarkten Dorpsstraat en Kerkstraat).

 

 

Kermissen

 

In de verschillende wijken van de gemeente vinden er jaarlijks de kermissen plaats. Volgende openbare kermissen worden door de Gemeente Stabroek aangeboden.

- Grootjeskermis Hoevenen:Palmzondag;

- Kermis Stabroek-dorp:eerste zondag van juni;

- Kermis Hoevenen: zondag op of eerste zondag na 8 september;

- Putse Kermis: zondag op of eerste zondag na 9 oktober;

- Sluitingsprijs Putte:eerste dinsdag na Putse Kermis;

- Koekloting Putte: eerste zondag na Putse Kermis.

 

Informatie kermisuitbaters

Voor de openbare kermissen werd een gemeentelijke reglement uitgevaardigd.

Een machtiging ambulante activiteit is verplicht voor een kermisuitbating op een openbare plaats. U vraagt deze kaart aan bij een ondernemingsloket

Zelf een kermis organiseren? Deze activiteit valt onder het evenementbeleid. Hoe een evenement aanvragen?

Je kan inschrijven voor een standplaats op een openbare kermis met het aanvraagformulier.

 

Aanvraagformulier standplaats openbare kermis in de gemeente Stabroek

De inschrijving is geregeld door het gemeentelijk reglement.

 

Jaarlijkse aangifte van de ingeschreven kermisattracties bij de gemeente Stabroek. Hiermee kan u wijzigingen melden of de correcte gegevens bevestigen.

 

Tarieven plaatsen: retributiereglement Stabroek voor kermissen.

Er worden geen kortingen of terugbetalingen toegestaan.

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken