Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Beheersorgaan POB Stabroek

De plaatselijke bibliotheek wordt beheerd door een vereniging die samengesteld is uit afgevaardigden van de politieke fracties in de gemeenteraad en afgevaardigden van de bibliotheekgebruikers.

De concrete opdracht van het beheersorgaan is in samenspraak met de inrichtende overheid het beheer van de bib voor te bereiden en uit te voeren. In het bijzonder omvat dit volgende werkzaamheden:

- afbakening van de werkgebieden van het filiaal

- het aankopen, opbouwen, veranderen, vergroten en inrichten van de accommodatie

- het financieel beleid

- de personeelsaangelegenheden

- het huishoudelijk reglement

- de concessiecontracten en andere overeenkomsten

AANVERWANTE INFO


Zoeken