Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Algemene voorwaarden lokalen

De algemene voorwaarden voor de gebruiker van een gemeentelijke lokaal:

 • In alle gemeentelijke gebouwen geldt er een rookverbod.
 • Huisdieren zijn verboden in de gemeentelijke gebouwen.
 • Er mogen in de lokalen geen activiteiten georganiseerd worden waarbij consumpties inbegrepen zijn in de inkomprijs.
 • Affiches en andere aanplakkingen mogen enkel gebeuren op de aanwezige borden. Aanplakkingen aan muren, ramen en deuren zijn verboden.
 • De voor de activiteit gehanteerde consumptieprijzen, incl. BTW, moeten aan het publiek bekend gemaakt worden. 
 • De gebruiker is verplicht onmiddellijk na iedere activiteit alle materialen en uitrusting niet behorende tot het lokaal te verwijderen, tenzij anders afgesproken met de huurverantwoordelijke.
 • Het is uitdrukkelijk verboden de nooduitgangen te belemmeren en in- en uitgangen af te sluiten. De aanwezige pictogrammen moeten te allen tijde zichtbaar blijven.
 • Alle gebruikte uitrusting wordt gereinigd en op zijn plaats gezet.
 • Tafels en stoelen worden terug op de plaats gezet waar ze werden aangetroffen.
 • Als u opteerde voor eigen reiniging, dan poets de gebruiker het lokaal. Het schoonmaakmateriaal wordt proper en deftig opgeborgen.
 • Als u de reiniging toevertrouwd aan de gemeente, dan wordt het lokaal uitgeveegd en poetsklaar achtergelaten. De schoonmaaktarieven zijn dan van toepassing.
 • Voor handdoeken, vaatdoeken en schoonmaakproducten dient de gebruiker zelf te zorgen.
 • De lichten worden gedoofd en deuren en poorten worden deftig afgesloten.
 • Elke gebruiker is verplicht het afval te sorteren in de beschikbare recipiënten. De sorteerregels hangen uit in elk lokaal.
 • Het is verboden de werking van technische installaties van de verwarming, elektriciteit, koelingen, watertoe- en afvoer, verluchting, radio, televisie, telefonie en internet te manipuleren. De verhuurder stelt de gebruiker in staat de vaste lichtinstallatie en andere apparatuur op optimale wijze te gebruiken.
 • Het is verboden eigen kookapparaten aan te sluiten of te gebruiken in een lokaal. Andere apparaten en benodigdheden in functie van een vergadering of soortgelijke activiteit worden enkel aangesloten in overleg met de huurverantwoordelijke.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan altijd tijdelijk aanvullende gebruiksvoorwaarden uitvaardigen die noodzakelijk zijn voor de goede orde en het optimale verloop van een gebruik.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken