Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Kasteel Ravenhof

De bijzondere bepalingen voor het kasteel Ravenhof:

 1. Het binnenplein mag niet mee gebruikt worden tenzij de gebruiker toestemming heeft verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
 2. De gemeentelijke culturele raad beheert het drankengebruik en snoepgoed in de cafetaria, hierna genoemd als beheerder. De gebruiker bestelt dranken en snoepgoed bij de beheerder door middel van een bestellijst die bij de huuraanvraag overhandigd wordt. Deze bestellijst dient uiterlijk 7 werkdagen voor de huurperiode in het bezit te zijn van de cafetariaverantwoordelijke van de gemeentelijke cultuurraad.
 3. Vooraf dient er een voorschot van 60 euro gestort te worden op rekening 733-1492069-45 van de beheerder. Het voorschot wordt op de eindafrekening van de verbruikte goederen in mindering gebracht. Gebroken of verloren voorwerpen dienen te worden gemeld en vergoed. De vergoeding wordt vermeld op de betalingsnota van de verbruikte goederen. Deze vergoeding bedraagt de aankoopprijs van het te vervangen materiaal.
 4. In en rond het kasteel Ravenhof mogen geen koude en/of warme dranken en snoepgoed verkocht worden die niet zijn besteld bij de beheerder tenzij hiervoor schriftelijke toelating werd gegeven.
 5. Cafetariaverantwoordelijken van de beheerder zullen bij het begin en einde van het gebruik van de cafetaria een inventaris opmaken van de aanwezige goederen, dit voor het opstellen van een betalingsnota van de verbruikte goederen. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de nota te worden overgemaakt op rekeningnummer 733-1492069-45 ter attentie van "beheer cafetaria ravenhof". Indien dit niet gebeurt, wordt 15 euro nalatigheidinterest aangerekend.
 6. Ten gunste van het beheer van het cafetaria en het keukenmateriaal wordt de aankoopprijs van dranken en andere goederen vermeerderd met 15%, afgerond naar boven. Een aangesproken vat of fles wordt volledig aangerekend.
 7. In de keuken van de cafetaria mogen gerechten worden bereid. Op alle andere plaatsen in het kasteel is dit verboden.
 8. Na het gebruik van de cafetaria en de hal is de gebruiker verplicht om:
 • Glazen, tassen, borden en andere gebruiksvoorwerpen af te wassen, te spoelen, af te drogen en terug op hun plaats te zetten.
 • De vaatwasmachine te ledigen en het spoelwater af te laten. Er wordt geen afwasmiddel gebruikt buiten hetgeen dat door het beheer wordt geleverd.
 • Het koffiezetapparaat en ander keukengerei te reinigen.
 • Toog, tafels en stoelen af te kuisen.
 • De vuilbakken leeg te maken.
 • Na gebruik van de tapinstallatie de gasflessen dicht te draaien.
 • Alle leeggoed weg te bergen op de voorziene plaats. Dat wil zeggen: alle flessen in de juiste bakken te sorteren.

 

Kasteel Ravenhof sluit om 01u00, behalve op vrijdagnacht, zaterdagnacht en de nacht voorafgaand aan een feestdag wordt gesloten om 03u00.

Overtredingen van de gebruikersregels leidt tot sanctionering.

AANVERWANTE INFO


Zoeken