Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Afvalretributies

Een overzicht van alle retributies of vergoedingen die voor de afvalstoffen vastgesteld zijn door de gemeenteraad van Stabroek.

De retributies voor de selectieve inzameling van de afvalfracties worden vastgesteld door de gemeenteraad Stabroek.

U kan steeds de infolijn bellen, het gratis aanspreekpunt voor onze afvalinzameling: T 0800 1 46 46

Start- en drempelbedragen van het Stabroekse provisiesysteem

Met het provisiesysteem (of de voorschotten) die u betaalt aan de gemeente vergoedt u de inzameling- en verwerkingskosten van bepaalde afvalfracties die aan-huis worden opgehaald. 

Startprovisie: aanmaken van de provisie overeenkomstig de containeropties.

Drempelbedrag: als het bedrag van uw provisie onder het drempelbedrag komt, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging met een overzicht van de diensten die werden verstrekt.

Minimum provisie: als het bedrag van uw provisie onder het minimumbedrag komt, wordt de dienstverlening stopgezet totdat het provisiebedrag opnieuw wordt verhoogd.

Als je gebruik maakt van een huisvuilcontainer én een GFT container, worden de voorschot- en drempelbedragen samengeteld.

Meer info over de opties op de website van Igean.

Retributies voor de aan-huisophalingen

Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de ledigingskost en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijks gebruiksrecht, afhankelijk van het type container, afgehouden van dit voorschot. De bedragen voor het gebruiksrecht, de lediging en de verwerking zijn:

 

Voor huisvuil, GFT en grofvuil: raadpleeg de retributies op de website van Igean 

 

Voor PMD-zakken

Een rol van 20 zakken: € 2,50 (verkrijgbaar in Stabroekse supermarkten, gebruik enkel zakken die geldig zijn voor de gemeente Stabroek).

 

Papier en karton

Gratis ophaling 1 maal per maand.

 

Retributies op het recyclagepark

Op het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt betaald via een betaalautomaat.

Er is een onderscheid tussen gezins- en bedrijfsafval, auto en andere banden uitgezonderd.

 

De retributies kan u eveneens raadplegen op de webpagina van Igean.

 

ga naar boven

AANVERWANTE INFO


Zoeken