Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bedrijven

Verplicht sorteren van PMD-afval voor bedrijven

Sinds 1 juli 2013 moeten alle bedrijven in Vlaanderen hun PMD-afval apart sorteren. Die selectieve inzameling geldt voor alle bedrijven, dus zowel productiebedrijven als kantoren, kmo’s, zelfstandigen, …

Het gesorteerde PMD-afval moet ook apart opgehaald worden. Dat kan op twee manieren.

U kan gebruik maken van de gemeentelijke inzamelronde (van huishoudelijk afval of bedrijfsafval). De hoeveelheid afval die meegegeven mag worden met de gemeentelijke ophaalronde is beperkt. Voor PMD-afval is dit gemiddeld 4 zakken van 60 liter tijdens een tweewekelijkse ophaalronde.

Als u geen gebruik kan maken van een gemeentelijke inzamelronde of als de hoeveelheden te groot zijn, dan kan u een beroep doen op een privé-afvalophaler.

 

Verplicht contract voor de ophaling van gemengd bedrijfsafval

Tevens moet het bedrijf gelegen in Vlaanderen per 1 juli 2013 een contract hebben afgesloten met de afvalinzamelaar van uw gemengd bedrijfsafval (= de restcategorie van bedrijfsafval die geen recycleerbaar materiaal meer bevat, vergelijkbaar met de grijze zak/container voor huishoudelijk afval).

Er moet geen contract zijn tussen het bedrijf en de inzamelaar als die inzamelaar enkel langskomt voor het PMD.

Deze verplichting geldt niet wanneer u het gemengde bedrijfsafval meegeeft met de gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken