Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bouw- of verbouwplannen? Sloop selectief

Gaat u bouwen of verbouwen? Informeer u dan goed over waar u terecht kan met al uw bouwafval en sorteer de bouwafvalfracties. Zo spaart u een flinke cent uit. Een container zuiver steenpuin bijvoorbeeld, is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan een container gemengd bouwafval.
In Vlaanderen komt jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dat is 3 keer meer dan al onze huishoudelijke afvalstoffen samen. Reden te meer om uw bouwen sloopafval goed te sorteren.

 

Sorteren aan de bron
Selectief slopen betekent dat u bij bouw- of verbouwingswerken de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart sorteert en afvoert. Iedereen mag een gebouw slopen op voorwaarde dat hij/zij het gevaarlijk afval gescheiden houdt en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

 

Hoe gaat u te werk?
Voor elke afvalstof een container voorzien is praktisch niet haalbaar. U verwijdert dus best eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen. Hiervoor doet u bij voorkeur een beroep op professionele hulp. Vervolgens sorteert u de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, enz. U brengt het gescheiden afval naar het containerpark of een gespecialiseerde firma. Vaak hebt u dan alleen nog voor de grote hoeveelheden zuiver steenpuin een container nodig.
Indien u werken laat uitvoeren door een aannemer maakt u best ook goede afspraken met uw aannemer (bij voorkeur in een contract) over de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van afvalstoffen.

 

Voordelen!

  1. Bij het selectief slopen ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal te hergebruiken en te recycleren zijn.
  2. De verwerking van gesorteerd bouw- en sloopafval is goedkoper omdat het afval, nadat het bij u werd opgehaald, niet meer moet worden gesorteerd.
  3. Door gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk af te voeren, kunnen ze de andere afvalstoffen niet verontreinigen en belasten ze het milieu minder.
  4. Selectief slopen is goed voor uw portemonnee!
  5. Voor kleine hoeveelheden is het recyclagepark meestal de goedkoopste oplossing. U maakt het uzelf gemakkelijker. Op het containerpark wordt het afval immers alleen aanvaard wanneer u het gesorteerd aanbiedt.
  6. Voor grotere hoeveelheden kan u best een container huren of een bouwafvalzak kopen in de doe-het-zelf zaak.
  7. Selectief slopen doet u bewuster omgaan met uw eigen afval. Vaak blijkt er zelfs nog materiaal tussen te zitten wat u tijdens de rest van de verbouwing nog kan gebruiken.

AANVERWANTE INFO


Zoeken