Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Diftar

Stabroek diftar

In de gemeente Stabroek wordt het afval gescheiden ingezameld volgens een DIFTAR systeem. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart".

Het doel van DIFTAR is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, moet je minder betalen voor jouw afval. 

Dit houdt in dat voor een aantal afvalstoffen een vergoeding wordt gevraagd. Dat is zo voor het huisvuil, GFT, grofvuil, snoeihout, groen en steenpuin, asbest-platen, afbraakhout en kunststoffen, grofvuil en inert afval, banden en golfplaten. Hoe gebeurt dit? De GFT en restafvalcontainer zijn voorzien van een chip. De ophaling van GFT en restafvalcontainers gebeurt met een ophaalwagen die uitgerust is met een geijkte weeginstallatie. De ophaalwagen voor het grovuil heeft ook een geijkte weeginstallatie. En op het containerpark wordt het gewicht vastgesteld op de weegbrug. Het PMD is niet gekoppeld aan uw provisie. Het PMD biedt u aan in zakken die te koop zijn in de winkels.

 

De vergoedingen worden afgehouden van de provisie of voorschot die u vooraf betaalt op de gemeentelijke diftarrekening. Telkens u een beroep doet op een betalende afvaldienst, zal het overeenstemmende bedrag van deze provisie worden afgehaald. Zodra u het drempelbedrag bereikt, ontvangt u een betalingsuitnodiging voor uw provisie aan te vullen. Bij de betalingsuitnodiging krijgt u een overzicht van de diensten waarop u beroep hebt gedaan. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ophalingen of leveringen op het containerpark toe. Als uw provisie volledig uitgeput is, is er geen dienstverlening meer mogelijk. Behalve op het containerpark, daar is - als uw provisie ontoereikend is - de betaling via bancontact mogelijk.

 

Starten, wijzigingen en stoppen met het Diftarsysteem?

 

icoontje-pijl-rechts-groen 17-526115806

Neem in alle gevallen contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46

 

Te bereiken alle werkdagen van 8u00 tot 18u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Diftar rekeningnummer: BE14 0961 1237 1083 - BIC code GKCCBEBB

Als u hier komt wonen en u wilt een GFT en/of huisvuilvalcontainer in gebruik nemen?

 • u belt naar de gratis infolijn
 • u ontvangt een GFT en/of huisvuilcontainer (als deze niet aanwezig is en u er een wenst of als deze al aanwezig is kan u desgewenst omruilen voor een andere inhoudsmaat)
 • Als u een GFT en/of huisvuilcontainer heeft, ontvangt u een betalingsuitnodiging voor het storten van een provisie.

Bij verhuis binnen de gemeente?

 • u belt naar de gratis infolijn
 • uw GFT en restafvalcontainer laat u op het oude adres
 • het saldo van uw provisierekening wordt gekoppeld aan uw nieuw adres
 • u gebruikt de GFT en huisvuilcontainer die aanwezig is op het adres
 • als er geen GFT of huisvuilcontainer is, belt u naar de infolijn

Bij verhuis naar een andere gemeente?

 • u belt naar de gratis infolijn
 • u vraagt aan de infolijn het formulier voor de terugbetaling van de provisie. 
 • uw GFT en huisvuilcontainer laat u op het oude adres.
 • u ontvangt een eindafrekening.
 • uw saldo wordt terugbetaald.

Bij een overlijden?

 • als het gezinshoofd overlijdt, nemen de nabestaanden contact op met de gratis infolijn. Ofwel vraagt u de naamsverandering van de rekening. Ofwel vraagt u het formulier voor de terugbetaling van de provisie. Dit formulier vindt u ook in het e-loket of kunt u hier downloaden. Bij vraag voor terugbetaling wordt een erfrechtverklaring gevraagd.
 • een eindafrekening wordt opgemaakt en het saldo wordt terugbetaald

Bij een scheiding?

 • als het gezinshoofd de woning verlaat, dient hij/zij of de partner contact op te nemen met de infolijn

 

 

Uitgebreide info en formulieren op de website van Igean

 

 

 

 

 

 

 AANVERWANTE INFO


Zoeken