Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Mijn afval is te groot, het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?

Indien het afval te groot is voor je container en het is niet recycleerbaar, valt het onder de noemer ‘grofvuil’. Je kan dit tegen betaling van 0,20 euro/kg naar het containerpark brengen. Je kan het ook laten ophalen. Je betaalt dan 0,30 euro/kg. Een minimum-gewicht van 50 kg aan grofvuil dient aangeboden te worden.

Het grofvuil wordt na aanvraag bij de diftarlijn en tegen betaling van een retributie de laatste vrijdag van de maand aan huis opgehaald. De aanvraag dient minimum 4 werkdagen voor de ophaling te gebeuren bij de infolijn. Het grofvuil wordt gewogen met een geijkte weeginstallatie van de ophaalwagen. Je ontvangt een factuur voor de te betalen vergoeding.

 

Indien het afval wel onder de noemer 'huisvuil' valt en het past in je container, maar deze is vol dan kan je dit huisvuil occasioneel meegeven in een extra vuilzak.

 

Opgelet dit is gekoppeld aan enkele voorwaarden:

1) dit moet samen met je restafvalcontainer worden aangeboden en het moet minstens 2 dagen vóór de ophaling gemeld worden via de infolijn.

2) het extra huisvuil wordt in een stevig afvalzak naast de huisvuilcontainer geplaatst en de zak moet in de huisvuilcontainer kunnen geplaatst worden (na lediging van de container wordt de zak gewogen). De afvalzak mag maximum 15 kg wegen.

 

 

Ga terug naar veel gestelde vragen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken