Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Chemische bestrijdingsmiddelen

Het decreet bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig, anders zouden ze niet werkzaam zijn. Juist om de gevolgen voor milieu en gezondheid te beperken, kwam er in 2001 een Vlaams Decreet.
De bedoeling is dat alle openbare diensten hun pesticidengebruik afbouwen.
Openbare diensten kunnen op termijn geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar gelukkig is er een overgangsperiode. Die tijd kunnen gemeenten gebruiken om zich voor te bereiden op het nulgebruik. Kennis en communicatie zijn hiervoor heel belangrijk.

 

Is er een alternatief?

Het is niet gemakkelijk om het gebruik van chemische middelen stop te zetten. Toch is het mogelijk bij een andere manier van denken, bij een andere aanpak. Daarom kiezen veel gemeenten voor een geleidelijke afbouw, met opbouw van kennis. Een extra probleem is de bestaande toestand. Ontwerp en aanleg in de gemeente dateren meestal nog van een tijd waarin er geen rekening werd gehouden met een beheer zonder bestrijdingsmiddelen. Om al die redenen is er een overgangsperiode tot 2015. Gemeente Stabroek stelde ook een reductieprogramma op. Hierin worden alle stappen aangegeven naar een nulgebruik.

Meer informatie: http://www.zonderisgezonder.be/

 

 

pesticidenvrij

Zonder pesticiden in huis en tuin

Met bestrijdingsmiddelen spuit u meer dood dan alleen onkruid of de plaag. Slechts 20 % komt terecht waar u wil. Maar er is meer. Sommige pesticiden zijn gevaarlijk voor de mens. Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten met chemische bestrijdingsmiddelen, vindt u hieronder enkele eenvoudige en praktische tips.

        

Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kunt u heel wat bladluizen van de plant spuiten. Heeft de plant jaar na jaar last van bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats. Overweeg om hem te verplanten of weg te doen. 

        

Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijdt u in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.

        

Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kunt u een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.

        

Harken bij warm weer
Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

        

Mengsel van gras en klaver
Een nieuw gazon? Informeer bij uw tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien.

        

Mos: met of zonder?
Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben van mos. U kunt het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door schaduwminnende planten zoals varens, hosta’s of kamperfoelie.

        

Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Hebt u een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm uzelf en uw kinderen met een muskietennet boven het bed.

        

In de moestuin
Voorkom bodemziekten in uw moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten.

        

Tegen slakken
Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kunt u weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt uw tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten.

Enkele tips voor als het toch niet anders kan

  • kies steeds voor het minst schadelijke product. Raadpleeg de milieuvriendelijke bestrijdingswijzer op http://www.zonderisgezonder.be/
  • met overdosering bereikt u geen beter resultaat
  • gebruik geen bestrijdingsmiddelen als het regent of bij hoge temperaturen want dan werken ze minder goed
  • zorg ervoor dat het product niet kan afvloeien naar waterlopen en riolen
  • koop niet meer dan u nodig heeft

 

Waar lege verpakkingen inleveren?

De lege verpakkingen en de restanten van bestrijdingsmiddelen horen bij het Klein Gevaarlijk Afval. Breng ze naar het containerpark. Dit kan gratis.

Landbouwers kunnen vervallen producten en lege verpakkingen binnenbrengen op de inzamelpunten van Phytofar Recover.

AANVERWANTE INFO


Zoeken