Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Fiscale voordelen

logo belgiumOp 1 januari 2012 zijn de fiscale voordelen voor energiebesparende werken voor woningen drastisch veranderd. Enkel de isolatie van het dak recht geven op een federale belastingsvermindering.

Alle betalingen (ook voorschotten voor werken in 2012) die verricht werden in 2011 geven nog recht op de fiscale vermindering. Een overgangsmaatregel geldt voor betalingen na 1 januari 2012 als er een overeenkomst werd afgesloten voor 28 november 2011.

 

 

Meer info op de website van de FOD http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/energysaving/index.htm

 

Nieuwe regeling

Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2012) wordt de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie.

De nieuwe regels zijn:

  • de belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatie bedraagt 30% van de uitgaven
  • het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt voor de uitgaven van het jaar 2012 2.930 euro
  • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, kan niet worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperkende belastingvermindering voor de in 2012 betaalde uitgaven voor dakisolatie kan niet meer worden omgezet in een belastingkrediet.

 

Overgangsregeling

Er is een overgangsmaatregel uitgewerkt voor zij die al aan het verbouwen waren of een contract hadden afgesloten vóór de maatregel is beslist. Voor de uitgaven die nog in 2011 zijn gedaan of die in 2012 worden gedaan voor werken die gebeuren in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend vóór 28 november 2011, blijft de bestaande regeling van toepassing, ook voor de uitgaven voor dakisolatie. Dit betekent dat:

  • de belastingvermindering voor deze uitgaven 40% bedraagt
  • het maximumbedrag van de belastingvermindering voor de energiebesparende uitgaven van het jaar 2012 2.930 euro bedraagt met een eventuele verhoging voor de uitgaven voor de installatie van zonnecelpanelen van ongeveer 880 euro
  • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, naar de drie volgende belastbare tijdperken kan worden overgedragende omzetting van de vermindering in een belastingkrediet mogelijk blijft.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken