Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Premies gemeente Stabroek

hernieuwbare energie cartoonDe gemeente Stabroek geeft premies voor de maatregelen die u neemt in functie van hernieuwbare energie en duurzaam wonen. Doordat je zelf je elektriciteit opwekt of je water opwarmt, doe je geen beroep op centrales die gas, steenkool of stookolie gebruiken. Hierdoor vermindert jouw CO2-uitstoot gevoelig. Energie besparen via vormen van hernieuwbare energie, je kan hierbij rekenen op de premie van de gemeente Stabroek. Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit onuitputtelijke bronnen. Zonne-energie wordt gebruikt om water mee te verwarmen (zonneboilers) en om elektriciteit van te maken. Ook de gemeente past dit stapsgewijs toe voor haar patrimonium. Zo gaan we samen voor schone energie en een beter leefklimaat.

 

Er worden volgende toelagen voor hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen toegekend:

 

1. Warmtepomp en zonneboiler

2. Dakisolatie

3. Muurisolatie

4. Vloerisolatie

5. Hoogrendementsbeglazing

 

Alle voorwaarden kan u raadplegen in het subsidiereglement.

 

Subsidieaanvraag?

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie voor een warmtepompsysteem wordt ingediend bij de het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren met het aanvraagformulier dat de gemeente ter beschikking stelt. Deze vindt u in het gemeentelijk e-loket onder de rubriek duurzaamheid.

ga naar het e-loket

De subsidieaanvraag kan worden afgewezen omwille van budgettaire reden of omdat de offerte niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit). De motivatie zal steeds meegedeeld worden door het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening gehouden werd met de motivering van de vorige weigering.

 

De subsidieaanvragen voor zonneboiler, dak-, muur-, vloerisolatie en hoogrendementsglas worden ingediend bij de netbeheerder Eandis via hun e-loket (ga naar het loket van Eandis) met het ter beschikking gesteld aanvraagformulier en gebeurt in drie fasen:

1. Het aanvraagformulier wordt verstuurd naar de netbeheerder samen met een kopie van de factuur van de werken of de aankoop van materiaal.

2. De REG dienst van de netbeheerder verwerkt de aanvragen en meldt de aanvrager schriftelijk of een premie toegekend wordt. Kort na de schriftelijke melding ontvangt de aanvrager de premie.

3. Eandis bezorgt nadien de benodigde gegevens aan de gemeente Stabroek via de maandelijkse lijst met premiebegunstigden. De gemeente betaalt op haar beurt de subsidie uit indien aan alle voorwaarden van onderhevig reglement is voldaan.

 

De subsidie kan aangevraagd worden tot maximaal 12 maanden na de factuurdatum.

 

Zonnepanelen en zonneboiler op sportcentrum Vossenvelden 

zonnepanelen vossenveld

AANVERWANTE INFO


Zoeken