Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Milieubarometer

milieubarometer

Gemeente Stabroek stelt eigen milieubarometer op

We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te beschermen. Het is echter moeilijk om te weten waar er nog inspanningen nodig zijn en ook hoe ver die inspanningen ons brengen. Hoeveel verbetering is er mogelijk en hoeveel hebben we al bereikt?
De milieubarometer is een handig instrument om na te gaan hoe het gesteld is met verschillende aspecten van het duurzaam beleid. Met behulp van een aantal indicatoren wordt de toestand van het milieu opgevolgd. We kunnen onze resultaten vergelijken met andere gemeenten en we kunnen nagaan of onze inspanningen ook verbeteringen met zich meebrengen.
De milieubarometer wordt ingezet als beleidsondersteunend én communicatief instrument. Door het meten en interpreteren van evoluties en afwijkingen kan de milieubarometer een input geven in de milieuplanning, -acties en -projecten van de gemeente.
Hieronder vind je een algemene indruk van de milieubarometer. Meer info is te verkrijgen bij de dienst duurzaamheid.

 

 

stabroekse milieubarometer

AANVERWANTE INFO


Zoeken