Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Waterpremies

Welke premies geeft de gemeente?

 

Hemelwaterput
Voor de aanleg van een waterput bij bestaande woningen verleent de gemeente een toelage van 0,05 euro per liter waterinhoud met een minimum van 150 euro en een maximum van 500 euro (deeze subsidie mag evenwel de helft van de bewezen kosten niet overschrijden). Het hergebruik van hemelwater is verplicht.

 

Zuiveren van afvalwater
Voor de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie aan woningen, die gelegen zijn in een straat waar geen riolering ligt of voorzien is, verleent de gemeente een toelage van maximaal 1000 euro en maximaal 50% van de bewezen kosten. 

 
Beide aanvraagformulieren vindt u in het e-loket, rubriek duurzaamheid.
 
 
Meer info over afvalwater, hemelwater, riolering en de gescheiden afvoer regen- en afvalwater vindt u op de website van onze rioolbeheerder Aquafin.
 
 

AANVERWANTE INFO


Zoeken