Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Afschakelplan voor Stabroek

Alle info over een geplande stroomonderbreking en de impact voor de gemeente Stabroek.

Het risico op een elektriciteitstekort blijft steeds mogelijk, hoewel het risico kleiner is geworden. De federale overheid heeft een pakket maatregelen klaar om een algemene onaangekondigde black-out te vermijden. Deze maatregelen moeten een evenwicht bewaren tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk. Zuinig omspringen met onze energie, daar draait het nu om. Als deze maatregelen niet volstaan of onvoldoende effect veroorzaken, zullen er bij een dreigend tekort of schaarste verbruikers aangekondigd voor een bepaalde tijd van het elektriciteitsnet worden afgesloten. Deze hardere maatregel staat ondertussen bekend als het 'afschakelplan'. In eerste instantie zullen dat de kleine verbruikers zijn (de gezinnen, ...), maar dat kan evolueren naar de grotere verbruikers (industrie).

Er is momenteel al heel wat concrete informatie beschikbaar waarmee burgers zich kunnen informeren en de nodige acties uit kunnen afleiden om zich voor te bereiden op een afschakeling (cfr. elektrisch afhankelijk apparatuur voor chronisch zieken en kwetsbaren, elektrisch apparatuur in bedrijven, supermarkten, horeca, particulieren thuis,...). Deze info vindt u op de website van het crisiscentrum. Hier kan u ook de evolutie volgen van het tekort en de maatregelen.

 

In geval het tot een afschakeling komt, zullen er in de gemeente Stabroek slechts een aantal distributiecabines operationeel blijven. De gemeente is ingedeeld in 'schijf 5'. De effectieve afschakeling wordt aangekondigd door de minister van Energie, de minister van Economie en de minister van Binnenlandse zaken. Deze zullen dat onder meer via de nationale radio en televisie, de dagbladen en de informatiewebsites Be-Alert en de website crisiscentrum aankondigen. De gemeente zal dit bericht overnemen en lokaal verspreiden. Dergelijke geplande afschakeling zal steeds 7 dagen vooraf worden aangekondigd en een definitieve bevestiging van de afschakeling komt dan 1 dag vooraf.

De straten die in onze gemeente zonder stroom worden gezet, kan u opzoeken op de website van eandis.

 

Voor alle duidelijkheid, we kunnen er vandaag nog niet vanuit gaan dat de gemeente effectief zal afgeschakeld worden. De evolutie van het verbruik en de intrede van een 'strenge' winter zullen bepalend zijn voor het verdere verloop. De verwachte schaarste zal bij ongewijzigde omstandigheden plaatsvinden in de maanden januari/februari (vermoedelijk). De kans op een schaarste is het hoogst rond de avondpiek (vermoedelijk vanaf 17u00), waarbij wordt uitgegaan van een periode van ongeveer 4 uur zonder stroom. Uiteraard blijft dit richtinggevend en is het afhankelijk van de situatie op het ogenblik zelf.

 

We willen er tevens op wijzen dat ongeplande afschakeling in normale omstandigheden nog altijd mogelijk blijven. Dit zijn omstandigheden die niet zo onmiddellijk een verband houden met een schaarste of een tekort, maar eerder het gevolg zijn van een storing of een defect, dat via een interventie moet hersteld worden. Dit zijn niet-geplande onderbreking. Netbeheerder Eandis informeert hierover op haar website/stroomonderbrekingen. Op deze onderbrekingen kan men zich niet voorbereiden, maar er zijn wel enkele tips: houd uw koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk gesloten. Die toestellen kunnen een groot aantal uren zonder stroom: uw producten worden dus niet meteen slecht. Bezit u medische apparatuur die verbonden is aan het stroomnetwerk? Bel dan de noodcentrale 112.

 

Afschakelplan Stabroek

Opgelet: document afschakelplan Stabroek staat onder voorbehoud van wijzigingen!

De opgenomen straten in het afschakelplan voor Stabroek is een momentopname en kan nog wijzigen als gevolg van een incident, onderhoudswerken en geografische geaffecteerdheid. Deze geaffecteerdheid houdt in dat een distributiecabine, dat een grotere of kleinere geografische zone met een aantal klanten voedt, in bepaalde gevallen (bijv. aan een gemeentegrens) toch gevolgen ondervindt van het afschakelen omdat een cabine in een naburige buurgemeente wel afgeschakeld wordt en deze in de eigen gemeente niet.

Afschakelplan Stabroek (op de website van Eandis vindt u de Stabroekse straten die afgeschakeld worden, laagspanning en middenspanning raadplegen aub! Dit is steeds de actuele stand van zaken, want deze lijst kan dagelijks wijzigen).

 

Wat doet de gemeente Stabroek op een afschakeldag?

  1. De niet-prioritaire dienstverlening wordt opgeschort. Concreet betekent dit dat alle diensten, lokalen, sportterreinen, buitendiensten van de gemeente Stabroek sluiten om 16u00.
  2. De prioritaire dienstverlening wordt verder gezet, tenzij anders wordt aangekondigd. 
  3. Alle openbare manifestaties kunnen opgeschort of stilgelegd worden (meer info op onze website als deze beslissing wordt genomen).
  4. Er wordt een infopunt geopend in het PITO, Laageind 19 te Stabroek vanaf 16u00 tot einde afschakeling. Dit infopunt is telefonisch te bereiken op het nummer 0800 32 006 (vanaf 16u00 en enkel op de aangekondigde afschakeldag).
  5. De hulpdiensten kunnen gecontacteerd worden via de noodcentrale 112 of als u deze niet kan bereiken kan u beroep doen op een brandwacht van de hulpdienst die rondrijden in de wijken van de gemeenten vanaf 18u00 tot einde. Je kan ook terecht in de kazerne van de hulpdienst in Hoevenen, Hoge Weg 123B (aan de Volvo garage) of indien mogelijk telefonisch op het nummer T 03 664 86 06.

 

Meer info

- Referentiewebsites: http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/#.VIlzaTGG_Ishttp://www.elia.be/nl – http://crisiscentrum.be/nl

- Infonummer (FOD Economie): 0800/120.33

- OFF/ON folder

 

Campagnewebsite

 

 

offon  logo--nl

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken