Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nood- en interventieplannen

Brand, overstroming, storm, incidenten of ongevallen in chemisch bedrijven, ..., de openbare veiligheid van onze inwoners trachten we te garanderen door een efficiënte coördinatie van de hulpdiensten. Een gemeentelijke veiligheidscel heeft de opdracht om het algemeen nood- en interventieplan op te stellen, te evalueren en uit te testen door middel van oefeningen. In dit plan worden een aantal procedures en afspraken vastgelegd die er mee voor moeten zorgen dat de hulpverlening snel en adequaat wordt georganiseerd. Zware ongevallen en regelrechte rampen blijven, gelukkig, uiterst zeldzaam.
 

Rampbestrijding: wat moet u doen in geval van een ramp?

Bij een gevaarlijke crisissituatie wordt de betrokken bevolking (dit kunnen één of meerdere straten zijn) gealarmeerd door volgende verwittigingssytemen:

  1. Be-alert bericht (sms/e-mail/gesproken telefonisch bericht)
  2. Een rondrijdend politievoertuig met luidsprekers
  3. Door een radio en/of televisie bericht

 

Meer over crisiscommunicatie in de gemeente Stabroek.

 

In dit geval moet u zich te houden aan welbepaalde richtlijnen.

 

Aanbevelingen

 

ga binnen

Ga en blijf binnen
Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in uw wagen.
Indien u zich buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is naar binnen: volwassenen, kinderen en huisdieren.

 

 

ramen en deuren

Sluit ramen en deuren
Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de raampjes en het open dak en schakelt u de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.

 

 

 

radio

Luister naar de radio of kijk tv
Stem af op VRT-radio of -tv. Deze omroepen delen u de nodige richtlijnen mee. 

Beschikt u over een internetverbinding, dan kan u ook terecht op onze website. Indien nodig wordt een speciaal infonummer meegedeeld waar informatie kan verkregen worden over familieleden die betrokken zijn in de noodsituatie.

 

 

Niet bellen

Vermijd onnodig telefoneren
Grijp niet onnodig naar uw (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.

 

 

 

laat kinderen

Laat uw kinderen op school
Indien uw kinderen op school zijn, ze zijn hier veilig. Hun leerkrachten kennen de vijf beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar kunnen brengen.

 

 

 

 

 

Jodiumtabletten

banner nucleair ongeval

De gemeente Stabroek is gelegen in de 20 km nucleaire risicozone rond de kerncentrale Doel. Inwoners van een risicozone rond een nucleaire site krijgen van de federale overheid sedert 1999 jodiumtabletten.

Bij een ernstig nucleair incident kan zich een radioactieve lozing voordoen. Daarbij kan ook radioactief jodium ontsnappen. Bij blootstelling zal de schildklier het jodium opnemen. De inname van de tabletten zorgt ervoor dat de schildklier wordt verzadigd met stabiel (niet-radioactief) jodium. Hierdoor kan de schildklier geen radioactief jodium meer opnemen. Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium. Bij een nucleaire lozing kunnen eventueel ook andere stoffen vrijkomen. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op.

Hoe jonger, hoe belangrijker het is u te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor diegenen die nog voor hun geboorte, in de buik van hun zwangere moeder, worden blootgesteld. Desgevallend moeten jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen en aan zwangere vrouwen (om hun ongeboren baby te beschermen). De bijsluiter geeft u meer informatie over de in te nemen dosis.

Waar en hoe kunnen jodiumtabletten worden bekomen?

Eigenlijk moet u hier niet te veel voor doen, behalve dan naar de apotheek te gaan met de SIS-kaarten van uw gezinsleden!

Tijdens de preventiecampagne ontvangt u een brochure van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken. Tijdens deze campagne kunnen inwoners en collectiviteiten (bedrijven, scholen, …) in een nucleaire noodplanningszone gratis jodiumtabletten afhalen bij de apotheek naar keuze in de gemeente. Als u nog over oude jodiumtabletten beschikt, kunt u deze meebrengen naar de apotheek (enkel de blisterverpakking). Na de campagne zal die mogelijkheid ook nog geboden worden aan nieuwe inwoners die zich hier vestigen.

Er is één doosje (met 10 tabletten) per huisgezin van vier personen voorzien, twee doosjes per huisgezin van vijf tot acht personen en drie doosjes per huisgezin van meer dan 8 personen.

De collectieven (scholen, kinderopvang, kmo's, ...) doen hun aanvraag via de applicatie op de website nucleair risico. Hier vindt u ook meer informatie over het nucleair risico.

De jodiumtabletten moeten correct worden bewaard en ze worden periodiek vervangen door de overheid (+/- om de 10 jaar).

Ga naar boven

AANVERWANTE INFO


Zoeken