Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Vuurwerk

In de gemeente Stabroek is het afsteken van vuurwerk enkel toegestaan voor professionelen mits schiftelijke aanvraag en toestemming van de burgemeester.
Er worden verschillende types vuurwerk onderscheiden:
  • Spektakelvuurwerk: dit is professioneel vuurwerk (bommen, zwermpotten, vuurpijlen van groot kaliber, enz.) dat afgestoken wordt ter gelegenheid van evenementen
  • Feestvuurwerk: dit is bestemd voor particulieren - ontploffend vuurwerk dat als doel heeft een harde knal te produceren (bv. petards en piraten vuurwerk), siervuurwerk (bv. bengaals vuur), fop- en schertsvuurwerk en pyrotechnische voorwerpen voor kinderspeelgoed.
  • Vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk

 

De wettelijke regels voor particulieren zijn:

  • De minimumleeftijd om vuurwerk te mogen aankopen is 16 jaar.
  • De maximale hoeveelheid die u mag aankopen of bezitten is 1 kg pyrotechnisch sas (buskruit), vermeld op de verpakking.
  • Vuurwerk mag u alleen afsteken met een vergunning van de burgemeester.

 

Uit de Stabroekse politieverordening

Artikel 18

 

Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

 

Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen.

 

Het gebruik van vuurwerk door professionelen valt onder strikte reglementering.

 

 

dat het feest maar geen drama wordt Page 1

    dat het feest maar geen drama wordt Page 2

AANVERWANTE INFO


Zoeken