Direct naar hoofdmenu / zoekveld

info verlaagd btw tarief oudere woning

Verlaagd BTW tarief voor oudere woningen

 

Een woning ouder dan 5 jaar verbouwen? Mits je aan enkele spelregels voldoet, kan je genieten van een verlaagd BTW-tarief. Welke regels dit zijn, is niet altijd even duidelijk. Daarom hier nog even alles een rijtje...

Belangrijkste uitgangspunt om van het verlaagde BTW-tarief te kunnen genieten is dat je ‘eindgebruiker’ bent. Deze term in het KB wil niet meer of minder zeggen dan dat je de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van de woning bent.


Voorwaarden

Iedere eindgebruiker die aan volgende zes voorwaarden voldoet, kan aanspraak maken op het verlaagde BTW-tarief.

  1. De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning gebruikt.
  2. De woning is ouder dan 5 jaar.
  3. Een geregistreerde aannemer verstrekt en factureert de renovatiewerken aan jou als eigenaar of huurder van de woning.
  4. De renovatiewerken zijn werk in onroerende staat of worden ermee gelijkgesteld.
  5. De factuur van de geregistreerde aannemer moet de voorgeschreven vermeldingen bevatten.
  6. De renovatiewerken moeten betrekking hebben op de eigenlijke woning.

 

Wat precies...?

Louter opsomming van deze voorwaarden zegt iets en eigenlijk ook weer niets. Daarom diepen we deze punten wat verder uit.

Het gebruik als privé-woning spreekt voor zich. Je kan bijvoorbeeld niet in een tandartspraktijk van 7 jaar oud een airconditioning laten plaatsen aan het verlaagde BTW-tarief.

 

Wat wil ‘ouder dan 5 jaar’ nu precies zeggen? Om de leeftijd van de woning te bepalen wordt gekeken naar de datum van de eerste ingebruikname van de woning. Dat moment moet 5 jaar of langer geleden zijn. Deze ouderdom van de woning moet je aan de aannemer bewijzen met een attest. De meeste aannemers hebben wel zo’n attest. Het volstaat wanneer je hier jouw persoonlijke gegevens invult en het attest ondertekent.

 

Werk in ‘onroerende staat’ is de plaatsing van een voorwerp dat door de plaatsing eigen aan de woning wordt. Het wordt dus geacht niet meer verplaatst te worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de plaatsing van een bad of een verwarmingsketel. Wanneer je verhuist zal je in principe het bad of de verwarmingsketel niet gaan uitbreken en meenemen. Ook al worden sommige huishoudtoestellen ingebouwd (ovens, koelkasten, kookplaten en afwasmachines, ...)  De levering en plaatsing van deze apparaten komt niet in aanmerking voor verlaagd BTW-tarief.
Het gebruikelijke huishoudelijke onderhoud is een onroerende handeling, maar dit wordt uitgesloten van het verlaagde BTW-tarief.

 

Een belangrijk criterium om uit te maken of de werken in aanmerking komen voor het verlaagde BTW-tarief is dat ze betrekking moeten hebben op de woning. Hierdoor worden bijvoorbeeld de tuinaanleg, het plaatsen van afsluitingen, een sauna, een zwembad, tennisterrein en dergelijke installaties uitgesloten van het verlaagde BTW-tarief.
Tot hier was het gemakkelijk. Naast dit eerste criterium wordt ook rekening gehouden met de aard van de werken. Dit is vaak het grootste struikelblok of discussiepunt.

Werken die aanvaard worden zijn:

 

Omvorming, rehabilitatie en renovatie

Onder omvormen wordt de verbouwing van een gebouw verstaan. Ongeacht of het nu om de binnen- of buitenzijde van dit gebouw gaat. Onder omvorming valt ook de uitbreiding van een gebouw, door het toevoegen van nieuwe vertrekken of het vergroten van bestaande vertrekken.
Belangrijke voorwaarde bij het uitbreiden is dat de oppervlakte van het oude gedeelte groter moet blijven dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitbreiding
Het herbouwen en de afbraak van de woning zijn in het algemeen onderworpen aan 21%. Hierop gelden evenwel enkele uitzonderingen. De Federale overheid heeft in haar beleidsverklaring ook aangegeven dat ze het BTW-tarief voor vervangingsnieuwbouw in bepaalde gebieden wil verlagen naar 6%. Het is hiervoor echter nog wachten op een wetgevend initiatief.

 

Verbeteringen, herstellingen en onderhoud

Hieronder vallen werken die bedoeld zijn om de woning in een goede staat te houden of te brengen. Deze werken gaan verder dan de (overigens uitgesloten) gewone reinigingswerken. Denk maar aan bijvoorbeeld schilder- en/of behangwerken, schuren of vernissen van een parketvloer, onderhoudswerken aan de centrale verwarming, het vegen van de schoorsteen, het verwijderen van gevelvervuiling door deze bijvoorbeeld te zandstralen, reinigen en ontmossen van daken, onderhouden en herstellen van dakgoten.

 

Leveren en plaatsen

Bepaalde materialen zullen alleen aan 6% gefactureerd worden als de plaatsing gebeurt door dezelfde geregistreerde aannemer.
- De centrale verwarming en airconditioning (hierbij horen ook de radiatoren, vloerverwarming, thermostaten,…).
- De sanitaire installatie (vaste toestellen die op de waterleiding of de riolering zijn aangesloten).
- De elektrische installatie (met uitzondering van de verlichting en lampen).
- De bel, het brandalarm, het alarm, opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, dampkappen,

  ventilatoren en luchtverversers waar een keuken of badkamer mee uitgerust is.
- Luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst worden.
- Wandbekleding en vloerbekleding.


Het attest om het verlaagd tarief te bekomen vind je hier.

 

Dit formulier is in principe bestemd voor de aannemer die de werken uitvoert en deze factureert.


AANVERWANTE INFO


Zoeken