Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Wonen & Bouwen / Huisvesting

Huisvesting

Als u op zoek bent naar een geschikte woning, moet u om te beginnen een flinke dosis tijd en geduld vrijmaken: hoe meer tijd u kan investeren, hoe beter de prijs-kwaliteitverhouding zal zijn.

Het is verder ook belangrijk dat u de tijd neemt om woningen die voor u in aanmerking komen, goed te bekijken en na te gaan of ze aan de minimale eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen. De huisvestingsambtenaar verleent u gratis advies over sociale en betaalbare huisvesting, huren en verhuren, premies en subsidies, zorgwonen, levenslang en aanpasbaar wonen.

 

Het lokale huisvestigingsbeleid wordt grotendeels geregeld door het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009. De gemeentelijke huisvestingsambtenaar staat in voor de bewaking van de woonkwaliteit op vlak van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid.

De gemeente heft ook een belasting op leegstaande woningen, verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen alsook op ongeschikte/onbewoonbare woningen.

Als u concrete vragen hebt omtrent huisvesting, kan u terecht aan het woonloket in het gemeentehuis of u neemt contact op met de contactpersonen.

De huisvestingsambtenaren geven u graag nuttige inlichtingen over volgende thema's:

 

Premies en Subsidies

Als u renovatiewerken uitvoert, verleent de gemeente Stabroek een aanpassingspremie op voorwaarde dat u officieel woont in de gemeente en ook een Vlaamse premie krijgt voor uw renovatie- of aanpassingswerken. Deze premie en nog andere vindt u op de handige website "de premiezoeker". Ga naar de website http://www.premiezoeker.be/
Hier kan u snel te weten komen voor welke andere premies en fiscale steunmaatregelen u nog in aanmerking komt. De aanvraagformulieren vindt u in de rubriek rechtsboven 'aanverwante info'.
Info over Vlaamse renovatiepremie, de bedragen en de overgangsmaatregelen vindt u op de website bouwen en wonen.
 

Huren en verhuren

Een overeenkomst opstellen om een woning te verhuren is niet zo eenvoudig. Wij kunnen u gratis advies verlenen.
In de huurovereenkomsten moet er een evenwicht gevonden worden tussen de rechten van de huurder en de rechten van de verhuurder. Daarom zijn er enerzijds een aantal bepalingen verplicht op te nemen in de overeenkomst en anderzijds zijn er ook bepalingen die niet mogen opgenomen worden.
De verhuurder is ook steeds verplicht om het huurcontract te laten registreren, wat moet gebeuren op het registratiekantoor van de federale overheidsdienst financiën. Het dichtsbijzijnde kantoor vindt u in Antwerpen: Italiëlei 4 bus 3 te 2000 Antwerpen T 0257 563 40. Bezoekuren: werkdagen van 08u00 tot 12u00.

 

Terug naar boven

 

Sociale huisvesting

Wie een beperkt inkomen heeft, kan bij een sociale woonorganisatie een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze organisaties berekenen hun huurprijzen doorgaans op basis van de waarde van de woning, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Het is ook mogelijk een sociale woning, kavel te kopen met een sociale lening.

Indien u geïnteresseerd bent in een sociale woning of een sociale lening, kunnen wij voor u bekijken of u in aanmerking komt en of u voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen hiervan. We stellen de juiste documenten ter beschikking, overlopen de procedures die u moet volgen en kunnen u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Onderaan vindt u reeds de contactgegevens van de instanties die in onze en andere gemeenten actief bezig zijn op het vlak van sociaal wonen:

 

De Ideale Woning - Sociale koop –en huurwoningen                        

Diksmuidelaan 276 / 2600 Antwerpen-Berchem                                   

T 03 320 29 70 / F 03 366 08 57 / info@deidealewoning.be

Website http://www.deidealewoning.be/

 

Arro -  Sociale koopwoningen, kavels en hypothecaire leningen                              

Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 / 2100 Antwerpen-Deurne                  

T 03 663 77 20 / F 03 663 77 36 / info@arroantwerpen.be                  

Website http://www.arroantwerpen.be/

 

Sociaal verhuurkantoor Het SaS

Nijverheidsstraat 3 / 2960 Brecht (Sint-Job-In ‘t-Goor)

T 03 690 03 39 / F 03 690 09 21 / info@svk-hetsas.be 

 

Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen – Sociale leningen en huurwoningen

Bosmanslei 29 / 2018 Antwerpen

T 03 238 60 34 / F 03 238 16 97 / ddlant@vlaamswoningfonds.be

Website http://www.vlaamswoningfonds.be/

 

SOKREMA - Sociale hypothecaire leningen

Cockerillkaai 3 / 2000 ANTWERPEN

T 03 260 94 30 / info@sokrema.be

Website http://www.sokrema.be/

 

Sociaal Woonkrediet Antwerpen-Kempen NV - Sociale hypothecaire leningen

Van Arteveldestraat 17 / 2060 Antwerpen

T 0474 99 54 03 / info@sociaalwoonkrediet-ak.be

Website http://www.sociaalwoonkrediet-ak.be/

 

Gemeentelijke bejaardenwoningen

De gemeente beschikt over 12 appartementen bestemd voor verhuur aan bejaarden die nog zelfredzaam zijn. U dient zich daarvoor in te schrijven in een wachtregister en aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Hiervoor maakt u een afspraak met de sociale dienst van het OCMW Stabroek, dit kan telefonisch op het nummer 03 317 18 80, van maandag t.e.m. vrijdag van 10u00 – 12u00, ‘s namiddag werkt de sociale dienst op afspraak. Op dinsdag ook van 16u00 tot 19u00. Op vrijdagmiddag is de sociale dienst gesloten. Momenteel zijn alle bejaardenappartementen verhuurd.

 

Terug naar boven

 

Betaalbaar wonen

Droom je van een eigen woning? Mooie plannen die helaas veel geld kosten! De gemeente voert een specifiek beleid rond betaalbare bouwgronden, kavels en woningen.

 

Zorgwonen

Het opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal ondergeschikte woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande is vergunningsplichtig. Gebeurt dit echter in het kader van zorgwonen of kangeroewoning (woongelegenheid voor ouderen van 60 jaar of ouder, hulpbehoevende personen, ..) dan geldt er afhankelijk van de aard van de werken een meldingsplicht of een vrijstelling van de vergunningsplicht. Informeer u grondig bij de huisvestingsambtenaar.

 

Levenslang en aanpasbaar wonen

Woonwensen veranderen voortdurend. Woningen die meegroeien of zich aanpassen aan zijn bewoners betekent een garantie op comfort en veiligheid, wat levenslang wonen in een eigen woning mogelijk maakt.
 
Terug naar boven
 

Woonkwaliteitsbewaking

De gemeente heft een belasting op leegstaande woningen, verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen alsook op ongeschikte/onbewoonbare woningen.

 

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten verplicht om een gemeentelijk leegstandregister bij te houden. Hierin worden al de woningen en gebouwen die gedurende 1 jaar effectief leeg staan geïnventariseerd. Als deze woning reeds 1 jaar op de gemeentelijke inventarislijst staat, wordt deze belast met een heffing.

 

Verwaarlozing

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer ze uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dak, dakgoten, ...

 

Onbewoonbaarheid en/of ongeschiktheid

Een woning wordt onbewoonbaar of ongeschikt verklaard als er een ernstig veiligheids –en gezondheidrisico is vastgesteld.  In geval van onbewoonbaarheid moet de woning verlaten worden.

 

Als u enig vermoeden hebt dat er een pand leegstaat, wordt verwaarloosd of verschijnselen vertoont van verkrotting, kan u dit steeds melden aan de gemeente.  Op deze manier kunnen we samen de woonkwaliteit in onze gemeente bewaren en bewaken.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken