Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Wonen & Bouwen / Notarissen

Notarissen

Bij de verkoop van een stuk grond of een huis of appartement moeten zowel de notaris als de vastgoedmakelaar zich houden aan de informatieplicht. Om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen, bestaat het formulier stedenbouwkundige of notariële inlichtingen.
Stedenbouwkundige uittreksel: inlichtingen over de plannen en de vergunningen (zowel stedenbouw als milieu) die betrekking hebben op een onroerend goed.
Notariële inlichtingen: inlichtingen over de belastingen, de plannen en de vergunningen (zowel stedenbouw als milieu) die betrekking hebben op een onroerend goed.

 

Notaris of vastgoedmakelaars vragen de stedenbouwkundige inlichtingen over een onroerend goed om beroepsredenen. Een aanvraag kan verschillende percelen bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten moeten zijn.

Ook particulieren kunnen deze vastgoed inlichtingen opvragen.
 
Voor al deze inlichtingen wordt wel een vergoeding of retributie gevraagd. Hiervoor werd in gemeenteraadszitting van 19 december 2005 een reglement met diverse tarieven goedgekeurd:
  • Stedenbouwkundig uittreksel

€ 30,00

  • Notariële inlichtingen 

€ 30,00

De betaling dient vooraf te gebeuren, hetzij contant, hetzij door overschrijving of door het storten van een provisie op het rekeningnummer 091-0001161-26 van de gemeente Stabroek. Als referentie gebruikt u best het adres van het pand waarover u gegevens vraagt. De gevraagde gegevens worden u toegezonden binnen de 30 dagen na betaling.

 

De vastgoed informatie kan elektronisch aangevraagd worden (zie aanverwante info of ga naar het e-loket).

Bodemattesten

Bij het kopen of verkopen van een grond is een bodemattest noodzakelijk. Gaat het over een risicogrond? Dan zijn de bepalingen van het Bodemdecreet van toepassing. In dat geval kan het zijn dat u eerst een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren voor de overdracht kan plaatsvinden. U vindt meer info onder het luik bodemattesten.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken