Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Planologische attesten

Wat is een planologisch attest?

De vergunningverlenende overheid baseert zich voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning op de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Hierdoor is het uitbreiden of herbouwen van een bedrijf niet altijd evident. Dit is zeker het geval voor zogenaamde zonevreemde bedrijven. Toch kunnen ook bedrijven die niet zonevreemd zijn moeilijkheden ondervinden wanneer zij bijvoorbeeld een loods willen bouwen op een aanpalende grond die in een andere bestemming ligt.
In sommige gevallen kan het ruimtelijk gewenst zijn de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat een bepaald bedrijf haar ruimtelijke ambities kan realiseren. Maar dit kan enkel na een grondige evaluatie van de te verwachten ruimtelijke impact.

Door een planologisch attest aan te vragen kan je, als bedrijf, een dergelijke evaluatie aanvragen. Je dient hiervoor in een aanvraagdossier zeer concreet aan te geven welke ruimtelijke plannen je hebt op korte en op lange termijn. Als je dossier ontvankelijk blijkt, krijg je op een redelijke termijn een planologisch attest waarin de bevoegde overheid zich uitspreekt over de ruimtelijke wenselijkheid van het plan dat je hebt voorgesteld.

Stel:

  • Je bedrijf is deels of volledig zonevreemd en je wil rechtszekerheid op de bestaande locatie; 
  • Je bedrijf wil uitbreiden of herbouwen maar je kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat; 
  • Je krijgt moeilijk een milieuvergunning, en dit is te wijten aan de bestemming van je bedrijfslocatie.
  • Uw bedrijf komt in aanmerking voor een planologisch attest als het aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden voldoet:
  • Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht zoals omschreven in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
  • Het bedrijf is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.
  • Het bedrijf heeft een omzet geboekt van ten minste 250.000 euro op basis van de BTW-aangiften voor het volledige boekjaar dat aan de aanvraag voorafgaat.

 

Herken je één van deze situaties, dan kan het aanvragen van een planologisch attest misschien een uitkomst bieden. Veel hangt af van de concrete situatie van je bedrijf en de plannen die je hebt.

 

Nuttige documenten

Aanvraag planologisch attest

AANVERWANTE INFO


Zoeken