Direct naar hoofdmenu / zoekveld

RUP's

Goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

 

RUP 3 bis Schoem

 

Toelichtingsnota

Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemmingsplan

 

 

RUP 9 Sport en Recreatie

 

Toelichtingsnota

Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemmingsplan Vossenvelden

Bestemmingsplan Blokwegvelden

 

RUP 5 Fort van Stabroek

 

Toelichtingsnota

Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemmingsplan

Passende beoordeling

 

RUP 7 Sint Michielsvelden

 

Toelichtingsnota

Stedenbouwkundige voorschriften

Grafisch plan

RUP 10 Picolo

Toelichtingsnota

Stedenbouwkundige voorschriften

Grafisch plan

 

 

 

 

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.
Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch document met voorschriften van hoe in de toekomst mag worden gebouwd en verbouwd: waar mogen woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimten en recreatie worden voorzien? En met welke voorschriften dient er rekening te worden houden?

Het ruimtelijke uitvoeringsplan:

 

 • is thematische en gebiedsgericht,
 • het bevat voorschriften met betrekking tot de bestemming, inrichting en beheer,
 • het is bindend en dus verplicht te volgen door de overheid,
 • er kunnen geen afwijkingen toegestaan worden,
 • het is verordend, het vormt de beoordelingsgrond voor vergunningen,
 • het vervangt op termijn de plannen van aanleg (bv. BPA),
 • het is gekoppeld aan de planschade en planbaten,
 • voorziet een specifieke regeling voor recht van voorkoop.

Hiërarchie van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden op 3 bestuurlijke niveaus opgemaakt:

 1. de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel of delen van het grondgebied van het Gewest,
 2. de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie,
 3. de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel van de gemeente.

De voorschriften van de gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen niet afwijken van de voorschriften van de gewestelijke en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Gezien de hiërarchie tussen de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de drie niveaus van het gewest, de provincie en de gemeente absoluut is, zijn er geen afwijkingen mogelijk.

Inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat vijf delen:

 1. een grafisch plan met afbakening van welk gebied(en) het plan van toepassing is,
 2. de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, de inrichting en /of het beheer,
 3. de weergave van de feitelijke en juridische toestand,
 4. de relatie met het ruimtelijk structuurplan(nen) waarvan het een uitvoering is,
 5. in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven werden.

AANVERWANTE INFO


Zoeken