Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Beroep verkavelingen

Afbeelding 1


Een beroep instellen als aanvrager

 

Beroep in geval van...

 

Weigering

Het college van burgemeester en schepenen weigert je een vergunning toe te kennen.

Uitblijven van de beslissing bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen beslissing genomen binnen de 75 kalenderdagen vanaf het indienen van je aanvraag. Als er een openbaar onderzoek is gehouden, kan het college beslissen om de termijn te verlengen tot 105 kalenderdagen.

Uitblijven van de beslissing bij een aanvraag tot verkavelingvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen beslissing genomen binnen de 150 kalenderdagen vanaf het indienen van je aanvraag. Als er een openbaar onderzoek is gehouden, kan het college beslissen om de termijn te verlengen tot 180 kalenderdagen.

Voorwaarden van vergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft je vergunningsaanvraag goedgekeurd, maar er zijn één of meer voorwaarden aan gekoppeld, waarmee je niet akkoord gaat.

 

Hoe een beroep instellen als aanvrager?

 

Stappen 

 

Stap 1

Maak het beroepschrift op:

 • Omschrijf duidelijk wat je aanvecht.

 • Voeg (indien mogelijk) een kopie van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bij.

 • Geef aan waarom volgens jou de aanvraag niet correct is beoordeeld.

 • Geef aan waarom de aanvraag volgens jou wel voor vergunning vatbaar is.

 • Voeg de nodige argumenten bij (bijvoorbeeld foto’s, plannen, …).

 • Vraag (binnen de tien dagen) om gehoord te worden als je dat wenst.   

Stap 2 

Stel je dossier samen. Volgende zaken moeten er zeker in zitten:

 • beroepschrift

 • betalingbewijs (zie stap 3)

 • bewijs verzending kopie aan gemeente (zie stap 4)   

Stap 3

Betaal de dossiervergoeding van 62,50 euro op rekeningnummer 776-5977406-72 van de provincie. Let op: dit hoeft niet wanneer je een beroep aantekent tegen een stilzwijgende weigering!!

Stap 4

Stuur je dossier aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen. Hou het bewijs hiervan bij en voeg dit toe in stap 5. Pas op: de aangetekende verzendingen van de stappen 4 en 5 moet je op dezelfde dag doen. Anders is je beroep onontvankelijk.

Stap 5

Stuur je dossier aangetekend op naar: de deputatie van de provincieraad van Antwerpen ter attentie van:                                                                                             

dienst Stedenbouwkundige Vergunningen
Kon. Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

 

Let op: sla geen enkele stap over, want anders is je beroep onontvankelijk. 

Termijn om een beroep in te stellen als aanvrager. Je moet je dossier aangetekend versturen binnen de 30 kalenderdagen na:

 • de aanplakking van de beslissing van de gemeente   

OF

 • het verstrijken van de termijn waarbinnen dit bericht had verstuurd moeten zijn. 


AANVERWANTE INFO


Zoeken