Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Stormschade

Wanneer door een natuurramp zoals een tornado, windhoos, zwaar onweer en hagelslag, overstroming, vorst of een langdurige periode van slecht weer schade wordt aangericht aan private goederen (met uitzondering van landbouwgewassen), dan meldt u best de schade ook aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur dient met de informatie over de schadegevallen een aangifte op te maken voor het federaal rampenfonds.

Wet van 12 juli 1979 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

 

Als u getroffen bent door een natuurramp, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeraar. Hij kan al uw vragen beantwoorden en zal u helpen om de schaderegeling op gang te brengen. U neemt best ook enkele foto's van de opgelopen schade: ze kunnen van pas komen in uw verzekeringsdossier.
 

Doe ook aangifte bij uw gemeentebestuur!

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen.
 
Inwoners die door een natuurfenomeen (overvloedige regenval, hagel, storm, tornado, ...) schade heeft geleden dienen zo snel mogelijk aangifte bij de gemeente te doen.

De aangifte bestaat uit volgende elementen:

  • Naam, voornaam, adres en contactmogelijkheden
  • Opgave schade per fenomeen (schade door stormwind, hevige neerslag, overstroming, hagelschade, windhozen/tornado's)
  • Opgave geraamd schadbedrag

 

De aangifte kan via mail overgemaakt worden of schriftelijk ter attentie van het gemeentebestuur Stabroek, Administratief centrum, Dorpsstraat 45 te Stabroek.

Contactpersoon: Kris van der Maat, T 03 210 11 60.

 

Belangrijk: doe dit zo snel mogelijk.

 

We wijzen erop dat de aangifte aan het gemeentebestuur geen automatische erkenning met zich van uw schadedossier. Het zijn voornamelijk de verzekeringsmaatschappijen die via de brandverzekering tussen komen voor het vergoeden van de geleden schade. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft het Rampenfonds tussenkomen en dit alleen maar als het schadefeit als algemene ramp erkend werd door de federale regering.

Hagelschade aan landbouwgewassen wordt niet door deze wet geregeld.

 

Meer info vindt u op de website Belgium.be.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken