Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Ratten

De gemeente, de provincie en het gewest dragen enkel de verantwoordelijkheid voor de ongedierte bestrijding voor de openbare waterlopen en weggrachten en hun private terreinen waar deze openbare besturen het toezicht over hebben.
Een eigenaar, huurder of gebruiker is verplicht over te gaan tot bestrijding zodra hij op zijn terrein ongedierte vaststelt of deze hem door een overheidspersoon werd gemeld.
De gemeente Stabroek verleent gratis rattenvergif aan haar inwoners.

De gemeente is belast met de rattenbestrijding op de openbare waterlopen en weggrachten en het openbaar terrein. Elke eigenaar of huurder, de gebruiker of publiek- of privaatrechtelijke personen zijn verplicht onmiddellijk over te gaan tot bestrijding zodra hij op zijn terrein muskusrat, bruine rat, gewone rat vaststelt of de aanwezigheid hem door een overheidspersoon werd gemeld.
 
Om de inwoners hierin te ondersteunen verstrekt de gemeente gratis rattenvergif.
Dit rattenvergif kan u verkrijgen op de milieudienst, op het gemeentehuis of op de onthaaldienst, op het administratief centrum.

Identiteitskaart moet voorgelegd worden.

 

Rattenbestrijding

Ratten zijn niet alleen verspreiders van ziekten, ze brengen ook schade toe aan de oevers van grachten en waterlopen, aan gewassen, knagen aan isolatiemateriaal en elektrische leidingen. Daarnaast eten ratten aan voedselvoorraden van andere dieren en bevuilen deze met hun uitwerpselen. Overpopulatie is er elk jaar. Kortom, ratten betekenen een afschrikking voor de meeste mensen. Men kan de aanwezigheid van ratten voorkomen door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden, want ratten vindt men enkel op plaatsen waar voedsel aanwezig is.

 

Enkele preventieve tips:

  • Laat geen etensresten rondslingeren, berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers.
  • Voeder uw dieren bij voorkeur 's morgens, zodat er 's nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken.
  • Berg vuilniszakken op in afgesloten containers en vermijd het overvloedig voederen van vogels en wild.
  • Verwijder achtergebleven gewassen of vruchten op de landerijen of ploeg ze tijdig in, maar laat ze zeker niet gedurende de volledige winterperiode liggen.
  • Compostvaten in de achtertuinen trekken ook ratten aan: deponeer organisch afval in en niet naast het compostvat en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond.
  • Ook in volières kan men het best zorgen voor een harde bodem of een gaasdraad in de bodem inwerken, zodat de voedselvoorraden voor ratten moeilijker toegankelijk worden.
  • Scherm verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster, ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is, worden best telkens dicht gedaan.

AANVERWANTE INFO


Zoeken