Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Kapvergunning

Voor een kapvergunning kan u terecht op de urbanisatiedienst, afdeling stedenbouwkundige vergunningen.

Wanneer u één of meerdere hoogstammige bomen die niet tot een bos behoren wil (laten) vellen, kappen, omhakken of grondig snoeien, dient u een kapvergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hiervoor kan u terecht op de urbanisatiedienst, afdeling stedenbouwkundige vergunningen.

Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht. Lees verder voor kappingen die leiden tot ontbossing.

Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond een stamomtrek heeft van 1 meter.

 

U heeft echter geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van hoogstammige bomen, als alle volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Ze maken geen deel uit van een bos.
  • Ze staan in een woongebied of in een industriegebied, maar niet in een woonparkgebied.
  • De bomen zijn gelegen binnen een straal van maximum 15 meter rondom de vergunde woning of het vergund bedrijfsgebouw.
  • De bomen staan niet op de grens met het openbaar domein.

 

Hoogstammen mogen eveneens geveld worden omwille van acuut gevaar en mits voorafgaande schriftelijke toelating van het bosbeheer of als het omhakken voorzien is in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie.

Aanvullende informatie over de vergunningsplicht en het aanvragen van een vergunning kan u bekomen bij de bouwdienst.

AANVERWANTE INFO


Zoeken