Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Kapmachtiging

Een kapmachtiging heb je nodig voor het vellen van bomen en struiken in bosverband. Het gaat meer specifiek om het dunnen van een bos, verwijderen van uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, verwijderen van dood hout; het uitvoeren van een eindkap. Aanvraag gebeurt bij ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de documenten hiervoor vindt u in bijlage.

 

Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos).

  • Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

 

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet u een aanvraagformulier (externe website) invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of u al dan niet een kapmachtiging krijgt.

 

Uitzonderingen

- Kap om veiligheidsredenen

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen in privébos kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u die kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

In openbaar bos is dringende kapping om veiligheidsredenen mogelijk in overleg met de boswachter.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken