3050

3050 is het actieplan van het gemeentebestuur om samen met de inwoners de verkeersleefbaarheid te verbeteren in de woonwijken. Onder deze naam zullen we de komende jaren wijk per wijk in onze gemeente opdelen in gebieden van 30 en 50 km/u en de parkeerregimes evalueren. Systematisch zullen we inwoners wijk per wijk uitnodigen om samen met ons de pijnpunten te bekijken en concreet aan te pakken.

Nieuwe verkeersprojecten in de wijken

Nieuwe verkeersprojecten gaan van start

Verkeersproject Stabroek 30/50

Veel mensen in onze gemeente zijn in de ban van lokale en bovenlokale verkeerssituaties. 

Momenteel is er een volledig actieplan in de maak om samen met de inwoners de verkeersleefbaarheid te verbeteren in onze woonwijken. Campagnetitel is ‘Stabroek 30/50’. Onder deze naam zullen we de komende jaren wijk per wijk in onze gemeente opdelen in gebieden van 30 en 50 km/u en de parkeerregimes evalueren. Systematisch zullen we inwoners wijk per wijk uitnodigen om samen met ons de pijnpunten te bekijken en concreet aan te pakken. De volledige planning en werkwijze wordt binnenkort geInformeerd.

De eerste wijk die aan de beurt is, is de wijk Putte-Stabroek. Dit was een logische keuze omdat de Veldstraat, Moretuslei en Jan Matstraat recent opnieuw zijn aangelegd. 

Nieuwe wijken aan de beurt

Nieuw aan de beurt zijn de wijken Akker en Polder in Hoevenen. Dit zijn de schoolomgevingen van de basisscholen De Rekke en Sint Calasanz. Het project start met de participatiemarkt, deze ging door op maandag 2 maart 2020 in het jeugdcentrum. Alle verworven informatie wordt nu onderzocht. Realisatie van de maatregelen is gepland in het najaar (onder voorbehoud).

 

3050
Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43

Wijk Putte

Bewonersbericht proefopstelling 1/08/2020. Verspreid op 3 + 6/07/2020 in alle straten van de wijk.

Update verkeersproject 3050 wijk Putte-Stabroek

Lees verder over de stand van zaken. Deze info werd ook opgenomen in het gemeenteblad editie 3/2020.

Tevredenheidsenquête voor de mobiliteitsproject wijk Stabroek

Wijken de Polder en den Akker Hoevenen

Participatiemarkt op 2 maart 2020 in het jeugdcentrum

Participatiemarkt voor de wijken Akker en Polder Hoevenen ging door op maandag 2 maart om 19u30 in het jeugdcentrum.

Er waren 60 belangstellende die deelnamen aan 4 groepsgesprekken. Alle info wordt nu verwerkt. Er wordt nog een terugkoppeling gepland met de bewoners van de wijk.