Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Berichtgeving in het kader van het aflopen van de grafrust van graven, urnenkelders of nissen op de begraafplaatsen van de gemeente Stabroek.

Het beheer van de concessies en gewone lijn op de begraafplaatsen is strikt gereglementeerd. Het bepalen van een startdatum voor de opruimingsprocedures is een essentieel gegeven. Dit gebeurt mits aankondiging aan het graf en de informatiezuil op de betrokken begraafplaats, minimum één jaar op voorhand. Deze berichtgeving wordt ook via de gemeentelijke website bekend gemaakt. Alle informatie en klachten die hieromtrent kunnen ontstaan, meldt u aan de dienst begraafplaatsen.

 

Van alle onderstaande opgesomde graven, urnenkelders of nissen vervalt de grafrust op 31/10/2019, tenzij anders vermeld. De bekendmaking werd gestart op 09/10/2018.

 

begraafplaatsen 2018-2019

AANVERWANTE INFO


Zoeken