Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Bekendmakingen van de openbare onderzoeken inzake stedenbouwkundige vergunningen.

Bekendmaking van de openbare onderzoeken van omgevingsvergunningen.

 

De aanvraag kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek zonder formaliteiten worden ingekeken op de normale openingsuren van het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken (2de verdieping).

 

Je kan ze ook online raadplegen in het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Om de bekendmakingen in de gemeente Stabroek te raadplegen moet je in de zoekbalk van de toepassing de naam van de gemeente, straatnaam, exploitant, projectnaam of projectnummer ingeven en op het zoekicoontje klikken.

 

Bezwaren of opmerkingen over een aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór het einde van de periode van openbaarmaking.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken