Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Publicatieplichten

Publicatieplichten

Publicatie- en meldingsplicht in overeenstemming met artikelen 285/286287/288/330/466/467 van het decreet over het lokaal bestuur 22/12/2017.

Inzage van de reglementen en verordeningen kan tijdens de bekendmaking. Achteraf in het verslag van de gemeenteraad of ter plaatse op het gemeentesecretariaat, na het maken van een telefonische afspraak T 03 210 11 90 en dit tijdens de normale openingsuren.

 

Gemeenteraad

 

College van Burgemeester en Schepenen

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Burgemeester

 

Vast Bureau

 

Voorzitter Vast Bureau

 

Intercommunales/Intergemeentelijke Verenigingen

 

Welzijnsverenigingen

 

Adviesraden

 

Reglementen en Verordeningen

 

Financiële Dienst 

 

Personeel 

 

Klachten

Burgers kunnen beslissingen van het lokaal bestuur laten vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Hiervoor moet men een schriftelijke klacht indien bij het toezicht op het lokaal bestuur.

Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Dat wat wil zeggen dat de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling neemt omdat er geen toezichtmaatregel meer kan genomen worden.

Een overzicht van de termijnen.

 

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

1) Digitaal

Via een webformulier op de website van binnenlands bestuur

Via mail naar binnenland@vlaanderen.be

 

2) Papier

De schriftelijke klacht kan overgemaakt worden aan:

ABB, VAC Herman Teirlinck Brussel

Thurn & Taxis site, Havenlaan 88 bus 70

1000 Brussel

 

Meer info over de klachtenwerking van het bestuurlijk toezicht vind je op hun website.

AANVERWANTE INFO


Zoeken