Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gemeentediensten

Gemeentediensten

Hier vindt u een overzicht van alle diensten van de gemeente Stabroek. Klik op de dienst waarover u informatie wenst. U vindt dan ook alle contactgegevens en telefoonnummers. Klik hier op openingsuren om deze te raadplegen.

 

Briefwisseling

Officiële briefwisseling voor de gemeentelijke diensten wordt gericht aan het college van burgemeester en schepen, tav de betrokken dienst, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek. Deze briefwisseling mag u ook mailen naar gemeente@stabroek.be.

Diensten in het Administratief Centrum

Onthaaldienst

Dienst Lokale Economie

Informatiedienst

Cultuurdienst - Sportdienst - Gemeentelijke adviesraden

Financiële dienst

Financieel Directeur

Gemeentesecretariaat

Algemeen Directeur

Personeelsdienst

 

Diensten in het Gemeentehuis

Politiepost Polder/Politiezone Noord

*1 Dienst BurgerzakenBegraafplaatsen 

*2 Dienst Grondgebiedzaken - Gemeentelijke adviesraden 

 

*1 Dienst burgerzaken is de overkoepelende term voor de diensten bevolking en burgerlijke stand.

*2 Dienst grondgebiedzaken is de overkoepelende term voor de diensten urbanisatie/ruimtelijke ordening, wegen en verkeer, milieu en duurzaamheid. 

Diensten in het Sociaal Huis

Directeur Persoonsgebonden Dienstverlening 

Directeur Ondersteunende Diensten 

OCMW Stabroek

Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Dienst onthaalouders

Jeugddienst - Jeugdontmoetingscentrum - Gemeentelijke adviesraden

 

Overige Locaties

Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Gemeentemagazijn

Containerpark

Gemeentelijke basisschool De Rekke

Gemeentelijke lokalen en zalen

 

 

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken