Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / E-Loket / Online aanvragen diensten

Online aanvragen diensten

Je vindt hier online formulieren van enkele gemeentelijke diensten. Je kan uw gegevens zelf intikken op het formulier en online versturen naar de betrokken dienst. De betrokken dienst zal het gevraagde per e-mail of post opsturen.

Er is ook een pagina waar je online aanvragen kan afhandelen voor de dienst burgerzaken. Ga naar het online loket burgerzaken.

 

Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via onderstaande webformulieren. Deze worden verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring.

 

Hier vindt u een oplijsting van onze formulieren die online beschikbaar zijn.

Evenementenloket Stabroek

Ga naar het evenementenloket 

Rubriek Kinderopvang

Registratieformulier gebruik buitenschoolse kinderopvang Stabroek

Rubriek Geschenkbonnen

Afgifteborderel handelaars (enkel voor deelnemende handelaars/ondernemingen)

Rubriek Wonen

Zoekt u een bouw of renovatie premie?

Aanvraag van een omgevingsvergunning 

Aanvraag van vastgoedinformatie

Aanvraag woningpremie

Aanvraag stedenbouwkundig attest 

Belasting op onbebouwde gronden of percelen formulier belastingen

Belasting op onbebouwde gronden of percelen formulier registratie

Aanvraag signalisatievergunning/parkeerverbod/inname openbaar domein

Reglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen - retributiereglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen

Rubriek Aquafin

In het e-loket van de gemeentelijke rioolbeheerder kan u meldingen aangaande de riolering doen (verzakking riool, nieuwe aansluiting, ...).

Ga naar de Aquafin website.

Aanvraag aansluiting rioleringsnet in de straat

Rubriek Milieu

Aanvraag subsidie herbruikbare luiers

Aanvraag subsidie groendaken

Aanvraag subsidie kleine landschapselementen

Aanvraag toegangskaart recyclagepark inwoners - Aanvraag toegangskaart recyclagepark bedrijven en zelfstandigen

Aanvraag huisvuilcontainers ondernemers, scholen, verenigingen

Rubriek Duurzaamheid

Aanvraag subsidie voor aanleg van hemelwaterinstallaties of infiltratievoorzieningen

Aanvraag subsidie voor het plaatsen van een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en verwarming van sanitair water

Aanvraag subsidie voor het plaatsen van een warmtepomp voor verwarming van sanitair water

Aanvraag subsidie voor het plaatsen van een warmtepompsysteem voor woningverwarming

De subsidieaanvragen voor zonneboiler, dak-, muur-, vloerisolatie en hoogrendementsglas dien je in bij de netbeheerder Eandis via hun e-loket (ga naar het loket van Eandis). Eandis bezorgt de benodigde gegevens aan de gemeente Stabroek via een maandelijkse lijst met premiebegunstigden. De gemeente betaalt op haar beurt de subsidie uit indien aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan.

Rubriek Vrije Tijd

 

Aanvraag ondersteuning lokaal jeugdwerk

Aanvraag subsidie jeugdcursussen

Aanvraag speelstraat op het openbaar domein

Rubriek Ondernemen

Aanvragen standplaatsen ambulante handel markten en standplaatsen kermis

Aanvraag premie beginnend zelfstandige 

Aanvraag exploitatievergunning taxi

Aanvraag exploitatievergunning verhuur van voertuigen met bestuurder

Vestigingsreglement voor nachtwinkels, automaatshops en belwinkels

 

Links andere overheden

E-loket provincie Antwerpen

Federale bevoegdheden/dienstverlening gouverneur provincie Antwerpen (jachtverloven, wapens, rampenfonds, bouwen zonder architect, ...)

Provinciale subsidie loket


AANVERWANTE INFO


Zoeken