Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / E-Loket / Vragen en meldingen?

Vragen en meldingen?

Op zoek naar algemene informatie ... dan kan je terecht op deze pagina?
Een voorstel, klacht of melding kan je indienen via een online formulier.

Meldingskaart?

Meld een tekortkoming of gebrek aan het patriomonium

Reglement (gepubliceerd 9 juli 2019) 

 

Klachtenformulier?

Als je klachten hebt over diensten of personeel van de gemeente Stabroek, dan kan je dit melden via het klachtenformulier.

Reglement (gepubliceerd 9 juli 2019).

 

Welke klachten behandelen we niet?

De procedure wordt niet gestart als:

- De identiteit van de klager onbekend is of wenst te blijven.

- De klacht voorwerp uitmaakt van een administratieve of gerechtelijke procedure.

- De klacht betrekking heeft op een andere bestuursinstantie (bijvoorbeeld de politie, het OCMW, ...).

- De klacht betrekking heeft op arbeidsbetrekkingen, werkomstandigheden of de rechtspositieregeling voor het gemeentelijk personeel.

- De klacht handelt over de politieke instellingen van de gemeente Stabroek (bijv. de gemeenteraad of het college) en de beleidskeuzes of –beslissingen die deze instellingen nemen met inbegrip van de besluiten en reglementen van de gemeenteraad.

- De klacht duidelijk ongegrond is.

- De klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan één jaar geleden hebben voorgedaan.

 

Vragenformulier?

Heb je een algemene vraag over de dienstverlening van de gemeente Stabroek?

Wij ontvangen deze graag via dit formulier.

Je kan je vraag ook toetsen aan onze A-Z index. Eventueel vind je hier het antwoord al?

 

Opmerkingen & Voorstellen?

Heb je een opmerking of een voorstel dan kan je deze indienen via dit formulier.

 

Veelgestelde vragen?

Ga naar de pagina met de veel gestelde vragen

 

Gebruiksklaar maken van de e-ID en de kaartlezer?

Info over het gebruiksklaar maken van de e-ID en kaartlezer om formulieren in te vullen of te ondertekenen.


AANVERWANTE INFO


Zoeken