Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven / Burgerzaken

Burgerzaken

De dienst burgerzaken bestaat uit de dienst Burgerlijke stand en de dienst Bevolking.

De Belg geniet rechten en plichten. Om hiervan rechtmatig te genieten is het onder andere van belang de burgerlijke stand en de woonplaats van de burger op duidelijke wijze te kunnen vaststellen. De dienst Burgerlijke stand en de dienst Bevolking zijn de diensten die zich bezig houden met het akteren van de belangrijkste feiten in het leven van de burger: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, nationaliteit, woonplaats, militietoestand, kiezer zijn,... De bevolkingsdienst houdt de bevolkingsregisters bij. De dienst zorgt voor de afgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen… van de burgers die in Stabroek wonen. Ook de administratie in verband met verkiezingen en het strafregister wordt op deze dienst opgevolgd.
Daarnaast leveren deze diensten documenten af zoals de identiteitskaart, het rijbewijs, het reispaspoort, uittreksels uit het strafregister, in het kader van vreemdelingenzaken.
Meer informatie over de dienstverleningen vindt u in de rubrieken.
 

Bevolking

Strafregister

 

Burgerlijke stand

 

Vreemdelingenzaken

 

Beheer begraafplaatsen

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken