Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven / Premies & Geschenken

Premies & Geschenken

Geboorte- of adoptiegeschenk

Voor de geboorte of adoptie van een kind wordt een geschenk voorzien.

Verdere inlichtingen: dienst burgerlijke stand, T 03 210 11 20 - M burgerzaken@stabroek.be

 

Huwelijksjubileum

Het huwelijksjubileum van 50-60-65-70 jaar wordt bedacht met een geschenkbon (gouden jubilarissen 50 euro en alle andere huwelijksjubilarissen 100 euro).

Indien er interesse bestaat kunnen de jubilarissen vanaf het 60-jarig huwelijksjubileum ontvangen worden op het gemeentehuis of komt een delegatie van het college op huisbezoek.

De gouden huwelijksjubilarissen worden 1 maal per jaar in groep ontvangen in kasteel Ravenhof (u ontvangt een uitnodiging hiervoor).

De dienst onthaal verzorgt het contact en de afspraken.

Meer inlichtingen: dienst onthaal T 03 568 80 80 - M onthaal@stabroek.be

 

Geschenk 100-jarige

Een 100-jarige in onze gemeente wordt bedacht met een geschenk en een bloemenkorf.

Hij of zij kan ook ontvangen worden op het gemeentehuis of bezoek krijgen van een delegatie van het schepencollege.

De dienst onthaal verzorgt het contact en de afspraken.

Meer inlichtingen: dienst onthaal T 03 568 80 80 - M onthaal@stabroek.be

 

Viering sportlaureaten

Ieder jaar worden de Stabroekse sportlaureaten gehuldigd. Hier worden de clubtrofee, de jeugdtrofee en de trofee sportlaureaat van het jaar toegekend.

Meer inlichtingen: sportdienst T 03 210 11 70 - M sportdienst@stabroek.be

 

Cultuurprijs

Iedere inwoner van de gemeente kan een persoon of vereniging voordragen. De oproep verschijnt in onze nieuwsrubriek en in het gemeentelijk infoblad.

Meer inlichtingen: cultuurdienst T 03 210 11 75 - M cultuurdienst@stabroek.be

 

Sociale toelagen

In het kader van het gemeentelijk sociaal beleid verleent het OCMW Stabroek jaarlijks een toelage aan andersvalide inwoners en aan personen die met de noodzakelijke hulp van derden (mantelzorg) thuis kunnen verblijven. Deze toelagen vraagt u aan op de sociale dienst, Sociaal Centrum, Kerkstraat 35-37 te Hoevenen. Meer info in de rubriek handicap.

AANVERWANTE INFO


Zoeken