Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Milieuhinder & Overlast

Milieuhinder & Overlast

hurkhondHeeft u een milieuklacht? Heeft u last van milieuhinder? Van geur-, geluids-, licht- of stofhinder?

Klachten in verband met een vergunningsplichtige inrichting en andere milieuhinder kunt u melden aan de milieudienst of de politie (afhankelijk van het tijdstip).

Neem op het moment van de hinder contact op met de:

- Milieudienst, gemeentehuis, T 03 210 11 50 (tijdens de kantooruren).

- Of de Politie, T 101 voor acute hinder of T 03 660 09 30 voor minder dringende meldingen (buiten de kantooruren 24u op 24 u, 7 dagen op 7).

 

U kan uw klacht ook per brief melden aan het college van burgemeester en schepenen, elektronisch melden (mail naar milieudienst@stabroek.be) of per fax 03 569 93 97 overmaken.

 

Wat gebeurt er met uw milieuklacht?

De klacht wordt door de toezichthoudende ambtenaar behandeld of overgemaakt aan de instantie die bevoegd is.

Dit houdt in dat de nodige stappen worden ondernomen (onderzoek, kennisgeving, ingebrekestelling, overleg, raadgeving, aanmaning en bemiddeling, vervolging)

In principe wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit kan een langdurend proces zijn. Komt er weinig of geen informatie over je klacht, neem gerust contact op met de milieudienst.

 

Andere overlastproblemen

Elke gemeente heeft graag dat zijn burgers op een prettige manier kunnen samenleven. Als dit samenleven wordt bemoeilijkt door hinder die de normale last overstijgt, dan spreken we over overlast. Door het invoeren van de administratieve sancties (GAS) kan de gemeente nu zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Vaak voorkomende inbreuken zijn: wildplassen, boomcars, loslopende honden, nachtlawaai en beschadiging aan roerende en onroerende goederen.
Meer info vindt u hier.
 

Vredegerecht

In het geval van lokale burenhinder probeert u best in eerste instantie in dialoog te treden met uw buur. Misschien is hij of zij niet op de hoogte van het feit dat er zich een probleem stelt, of misschien onderschat hij of zij het probleem. Als praten niet helpt, kan u de hulp inroepen van de wijkagent of milieudienst. Zij kunnen uw buur wijzen op de milieuwetgeving of het gemeentelijk politiereglement dat van toepassing is en kunnen aansturen op een aanvaardbare oplossing.

Wanneer bemiddeling evenwel niets uithaalt, blijft enkel de juridische weg over. Laat de nodige vaststellingen opmaken door de politie, en verzamel zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Dit kan u helpen wanneer u uw dossier behandeld wil zien voor het vredegerecht. Een verzoening is gratis en de interessantste oplossing. In alle andere gevallen zal u een juridisch onzekere en misschien wel langdurige parcours moeten afleggen. Vanaf 1 mei 2018 is het bevoegde vredegerecht voor Stabroek het vredegerecht Kapellen, Dennenburgdreef 8 te Kapellen, T 03 664 61 73 - M vred.kapellen@just.fgov.be. De griffie is iedere werkdag open van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

AANVERWANTE INFO


Zoeken