Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Veilig wonen

Veilig wonen

Hier vindt u heel wat preventietips over veilig wonen.

Door voldoende voorzorgen te nemen kan u zich in uw eigen huis maar ook daarbuiten beveiligen. Tracht  u voor te bereiden op mogelijke ongelukken en ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan brand en CO-vergiftiging. Op het portaal van de Belgische brandwonden stichting vindt u praktische tips en advies. Voor brand vind je die op de websites speel niet met vuur en is mijn woning brandveilig?

 

Op bepaalde tegenslag zoals diefstal of inbraak zit je niet te wachten, dat overkomt je! Het loont echter wel de moeite om hier ook enkele preventiemaatregelen te nemen. Een flink stuk moeilijker wordt het met enkele eenvoudige beveiligingsmaatregelen aan je woning. Vraag een technopreventief advies of vakantietoezicht aan bij de politiezone Noord.

Wat kan je al zelf doen? Registreer bijvoorbeeld ook uw bezittingen. Na een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of – erger nog – dat hij zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is. Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90 % van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Een ander voordeel van gemerkte voorwerpen is dat ze moeilijk verkoopbaar zijn, wat hun waarde voor de inbreker vermindert. Bovendien verhoogt een merkteken de pakkans aanzienlijk. Inbrekers laten gemerkte voorwerpen daarom liever liggen. Op een registratieformulier (dat u kan downloaden op het politie portaal) kunt u het merk, type en serienummer van de waardevolle voorwerpen kort omschrijven. Als er specifieke kenmerken zijn waaraan men het voorwerp kan herkennen, zoals een kras, een verkleuring of andere eigenaardigheden, dan kunt u dat ook vermelden. Meer tips over preventie en veiligheid vindt u op de besafe website.

 

binlogoOf wil je zelf actief meewerken aan je veiligheid? Dan is een buurtinformatienetwerk (BIN) misschien wel iets voor u. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen inwoners en de lokale politiezone. Het bevordert de informatie-uitwisseling en de sociale controle. BIN leden ontvangen sms-berichten en signaleren verdachte situaties volgens een afgesproken protocol. Ook voor handelaars is dergelijk samenwerkingsverband mogelijk, dit BIN-Z richt zich dan hoofdzakelijk op het winkelgebeuren.

De gemeente Stabroek geeft erkende BIN's ondersteuning. Momenteel zijn er 7 BIN's actief: BIN Kleine Molenweg, BIN Moretus, BIN Abtsdreef Centrum, BIN Witven, BIN Elzen, Bin Attenhoven en Bin Haesenpad.

Overzicht BIN-werkingen.

 

Contactpersoon van een BIN en extra info kan je opvragen bij de informatieambtenaar.

Als u een nieuwe BIN wenst op te starten dient u tijdig contact te zoeken met de politiezone NOORD. Neem hiervoor contact op met commissaris Gert Verstraete, T 03 660 09 30 of mail naar gert.verstraete@pznoord.be

 

 

Meer thema's

 

Stroomafschakelplan voor Stabroek

 

Bewakingscamera's en alarmsystemen

 

Anti-inbraak tips voor uw huis

 

Nood- en interventieplanning (rampbestrijding)

 

Rampenschade (door storm, hagel, watersnood)

 

Vuurwerk

 

Sneeuw- en ijsruiming

 

Bestrijding van wespen en eikenprocessierupsen

 

Dode of gewonde dieren op het openbaar patrimonium + Planten en dieren algemene info

 

Sterilisatieplicht voor katten

 

Rattenbestrijding

 

Zwerfkatten

 

Dierenambulance

 

Correct gebruik noodnummers

 

Meer info over preventieve maatregelen vindt u ook op de website van de politiezone Noord. Het algemeen politiereglement geldt enkel voor het grondgebied Stabroek en bepaalt de regels inzake de openbare veiligheid, rust, orde, reinheid, gezondheid en milieu. Overtredingen worden bestraft met een administratieve sanctie, dit is ofwel een geldboete van maximum 250 euro ofwel een alternatieve straf ofwel beide sancties. Download het algemene politieverordening houdende administratieve sancties.

 

Ga naar boven

 

fietsteam


AANVERWANTE INFO


Zoeken