Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Wegen & Verkeer

Wegen & Verkeer

De dienst Patrimonium bestaat uit verschillende onderdelen:

- Administratieve cel wegen en riolering: het rioolbeheer is in handen van aquafin, aanbestedingen openbare werken, onderhoud van grachten en parken.

- Gebouwen/Patrimonium: onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

- Groendienst: onderhoud van bermen, bomen, bloembakken, plantsoenen, parken en speelpleinen.

- Magazijn: leveranciers en materialen, werkhuis hout en metaal, uitlenen en vervoer van materialen,

sneeuw- en ijzelbestrijding.

- Verkeer: verkeersveiligheid en -leefbaarheid, verkeersacties, mobiliteitsplan.

- Milieu en Duurzaamheid: milieuvergunningen, afvalophaling en duurzame aanwending van energie, ..., zie de rubriek afvalinzameling en duurzaam wonen

 Wegen, riolering en gebouwen

 Verkeer

Inwoners kunnen steeds de dienst contacteren voor het melden van abnormale situaties die een gevaar inhouden: herstellingen aan voetpaden, fietspaden en wegen, tekortkomingen aan openbare gebouwen, slecht functionerende rioolkolken, slecht aflopende grachten, overhangende takken of struiken, vervaagde wegmarkeringen, dode dieren op het openbaar domein, enzovoort. Dit kan met de meldingskaart.

Een kapotte openbare verlichting kan rechtstreeds gemeld worden aan de netbeheerder Eandis.
Verstoppingen en verzakkingen aan de  riolering kunnen rechtstreeks gemeld worden aan de beheerder Aquafin. Noodgevallen kunnen 24 op 24 uur telefonisch worden gemeld op het nummer T 03 450 45 45.
Gebreken aan gewestwegen kan u rechtstreeks melden via het meldpunt van het Vlaams Gewest of overmaken aan de dienst patrimonium.
 

gemeentemagazijn


AANVERWANTE INFO


Zoeken