Afvalretributies

Retributies op het recyclagepark

Het recyclagepark bestaat uit een gratis en een betalend gedeelte. Op het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt het afval gewogen en daarvoor betaal je via een betaalautomaat.

Er is een onderscheid tussen gezins- en bedrijfsafval, auto en andere banden uitgezonderd.

De retributies vind je op de webpagina van Igean.

Huis-aan-huis afvalophalingen
 

PMD-zakken

Een rol van 20 zakken kost € 2,50 en is verkrijgbaar in Stabroekse supermarkten. Gebruik enkel zakken die geldig zijn voor de gemeente Stabroek.

Huisvuil en GFT

Stabroek werkt voor huisvuil en GFT volgens het Diftar-principe: hoe meer afval je hebt, hoe meer je betaalt. Veel afval kan je vermijden door bewust aan te kopen, goed te sorteren, een compostbak of kippen te houden,…

Voor het afval dat je toch nog hebt, betaal je per opgehaald gewicht. Daarnaast wordt er ook een vergoeding aangerekend voor de huur van de containers en het ophalen. De actuele bedragen kun je vinden op de site van Igean.

Meer informatie over het diftar-systeem, wat te doen als je in de gemeente komt wonen, bij verhuis,... vind je op de Diftar-pagina. Je kan met vragen ook steeds terecht op het gratis Diftar-nummer 0800 146 46.

Papier en karton

Gratis ophaling 1 maal per maand. Indien u een papiercontainer wenst, betaalt u hiervoor een klein huurbedrag. Dit wordt van je provisie afgetrokken.

Grof vuil en snoeihout

Grof vuil wordt 1x per maand opgehaald, énkel na reservatie. Snoeihout wordt 4x per jaar opgehaald, ook énkel na reservatie. Bel een week op voorhand naar de gratis infolijn 0800 146 46 om je ophaling in orde te brengen.

Voor grof vuil betaal je 0,30 euro per kilo, met een minimum van 15 euro. Voor snoeihout betaald je 10 euro voor volumes tot 2 m³. Per bijkomende m³ betaal je 5 euro extra. Deze retributies worden achteraf gefactureerd.

 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België