Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Deze belasting wordt ten behoeve van de gemeente geheven op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek ambtshalve worden uitgereikt.

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België